KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Nøgletalsscreening af Nordfyns Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik

Nordfyns Kommune har en mere presset økonomi end mange andre kommuner. Det betyder aktuelt, at Nordfyns Kommune står overfor en stigende økonomisk ubalance, som kun kan imødegås ved, at kommunen øger indtægterne eller reducerer udgifterne.
Udskriv Del på
Forfattere: Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen
Udgivet: Maj 2016

Nøgletalsscreening af Nordfyns Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik

Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Konklusion

De økonomiske grundvilkår er mindre gunstige i Nordfyns Kommune end i en landsgennemsnitlig kommune. Kommunen har blandt andet mange ældre borgere og mange borgere med lav uddannelse og lav indkomst, og det betyder, at kommunen har et relativt lavt skattegrundlag i kombination med relativt store udgiftsbehov. I 2016 lægger udgiftsbehovene i Nordfyns Kommune således et pres på kommunens ressourcer, der er ca. 3 % større end i en gennemsnitskommune.

Nordfyns Kommune har igennem en årrække tilpasset sit økonomiske aktivitetsniveau til disse vanskelige grundvilkår. Kommunen har frem til 2014 balanceret driftsindtægter og driftsudgifter i et driftsresultat, som er mindst lige så godt som i andre kommuner. I 2015 og 2016 har Nordfyns Kommune imidlertid budgetteret med et driftsresultat, som er betydeligt lavere end både kommunens egne anlægsambitioner og driftsresultaterne i de mest sammenlignelige kommuner såvel som i kommuner i landet som helhed.

Analysen af kommunens udgiftspolitiske prioriteringer viser, at Nordfyns Kommune især har prioriteret ældreområdet, overførselsområdet, voksne med særlige behov og folkeskolen højt. Omvendt har Nordfyns Kommune en lavere udgiftspolitisk prioritering af især området for udsatte børn og unge end de mest sammenlignelige kommuner.

Anbefalinger

Skal den stigende økonomiske ubalance imødegås, vil det kræve, at Nordfyns Kommune øger indtægterne og/eller reducerer udgifterne.

Baggrund

Nordfyns Kommune står overfor betydelige økonomiske udfordringer og har i forbindelse med budgetprocessen for 2017 ønsket, at KORA gennemfører en nøgletalsbaseret screening af kommunens økonomiske balance. Desuden har kommunen bedt KORA om at bidrage til at identificere, indenfor hvilke udgiftsområder Nordfyns Kommune i særlig grad anvender flere ressourcer end sammenlignelige kommuner.

Metode

Konklusionerne er draget på baggrund af en nøgletalsscreening af Nordfyns Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitiske prioritering af 12 udgiftsområder. Datagrundlaget består primært af data fra ECO Nøgletal 2016 suppleret med enkelte andre nationalt tilgængelige data om kommunernes aktiviteter mv.
Analysen af Nordfyns Kommunes udgiftspolitiske prioriteringer baserer sig på sammenligning af Nordfyns Kommune med de mest sammenlignelige kommuner med hensyn til de overordnede økonomiske grundvilkår og udgiftsbehov på de enkelte udgiftsområder.

På fire af kommunen udvalgte områder er der på grundlag af valideringsworkshops gennemført en validering af Nordfyns Kommune udgiftskontering samt koblet indikatorer for aktiviteter mv. sammen med de udgiftspolitiske nøgletal.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Nordfyns Kommune
Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Kurt Houlberg

Professor MsO i kommunaløkonomi

3157 6684 / kuho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev