KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Værdibaserede strategier i sundhedssektorerne med fokus på medicinområdet: Fra skåltaler til virkelighed?

Denne rapport giver et overblik over værdibaseret styring på sundhedsområdet - også kendt som ’value-based healthcare’. Den giver en status over implementering og udvikling i Danmark samt erfaringer fra udlandet. Derudover giver den bud på, hvordan man kan arbejde videre med værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen.
Udskriv Del på
Udgivet: November 2015

Værdibaserede strategier i sundhedssektorerne med fokus på medicinområdet: Fra skåltaler til virkelighed?

Baggrund

Der har været en efterspørgsel efter en samlet introduktion til begrebet værdibaseret styring i sundhedssektoren, der også kendes som ’value-based healthcare’, konceptualiseret af Michael E. Porter.

Formålet med denne rapport er, at læseren på en let og overskuelig måde kan blive indført i essensen af value-based healthcare, og i hvordan det kan bruges i Danmark i relation til indkøb af lægemidler.

Det er desuden opdragsgivernes ønske, at rapporten kan være med til at starte en debat om, hvordan den udvikling, vi ser i dag indenfor value-based healthcare, også kan gøre sig gældende på medicinområdet.

Sammenfatning

Value-based healthcare som samlet og fuldt integreret styringsværktøj er langt fra udbredt i Danmark og Europa. I Danmark er der foreløbigt set bedst – trods de er beskedne - erfaringer med den del af Michael E. Porters model, der omhandler patientnære outcome og økonomiske incitamentsmodeller. Rapporten diskuterer og peger på, hvordan den værdibaserede tankegang kan implementeres i Danmark i forbindelse med vurdering og indkøb af nye lægemidler, og på en måde som understøtter en udvidet form for værdibaseret styring i sundhedsvæsenet som helhed.

Læs også artikel om de seks principper for value-based healthcare.

 

Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: KORA & Rud Pedersen A/S
Samarbejdspartnere: Rud Pedersen A/S
Hvem har finansieret: AbbVie A/S, Bristol Myers Squibb Denmark, GlaxoSmithKline Pharma A/S og JanssenCilag A/S har givet Rud Pedersen A/S til opdrag at udarbejde rapporten. KORA har fungeret som underleverandør for Rud Petersen.
Vidensområder: Social, Sundhed, Økonomi og administration
Kontakt

Betina Højgaard

Projektchef

4139 3527 / beho@vive.dk

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev