KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Centrale rammevilkår på det regionale sundhedsområde

I relation til offentligt udbud af sundhedsydelser
Det lyder enkelt at sætte ydelser i udbud, hvis private leverandører kan udbyde sundhedsydelser billigere, men i praksis er det mere kompliceret. Regionernes rammevilkår, forpligtigelser og styringsmæssige rammer indebærer barrierer for udbudskonkurrencen.
Udskriv Del på
Udgivet: Oktober 2016

Centrale rammevilkår på det regionale sundhedsområde

En ny analyse fra Kora viser, at der er forbundet en lang række udfordringer med at udbyde sundhedsydelser til private leverandører. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Konklusion

Der er en række udfordringer forbundet med at udbyde sundhedsydelser til private leverandører:

Organisering og strukturopbygning i det eksisterende offentlige sundhedsvæsen kan give praktiske udfordringer i forhold til budget- og kvalitetskontrol. De offentlige sygehuse er underlagt krav om budgetoverholdelse og samtidige produktivitets- og aktivitetsstigninger, som kan modarbejde hinanden, især hvis sygehusene samtidig skal afgive aktivitet til private sygehuse.

Derudover skal sygehusene understøtte forsyningspligt, uddannelse og akutberedskab, hvilket kræver en vis form for kapacitet. Modsat kan det give problemer med budgetoverholdelse, hvis afgivelse af aktivitet til private sygehuse ikke erstatter aktivitet på offentlige sygehuse og dermed blot skaber en ekstra aktivitet.

Anbefalinger

Strategiske udbud af sundhedsydelser vil kunne øge effektiviteten og sikre overholdelsen af det udvidede frie sygehusvalg. I hvilket omfang vil dog afhænge af, hvordan udbuddet organiseres, påvirkningen på de offentlige sygehuses øvrige drift samt skalerbarheden af de private sygehuses udbudstakster. Formodentlig vil det kræve forandringer i forhold til eksisterende rammevilkår, hvis brugen af udbud skal øges væsentligt.

Formål

Formålet med dette bog-kapitel er at gennemgå nogle af de centrale rammevilkår om det regionale sundhedsområde (fx DUF, forsyningspligt og opretholdelse af uddannelse og akutfunktion), som kan påvirke regionernes muligheder for at sætte sundhedsydelser i udbud. Derudover er formålet at opnå indblik i nogle af de styringsmæssige udfordringer (herunder økonomiske styringsaftaler og forskellen mellem private og offentlige udbydere) ved brugen af udbud af sygehusydelser, ifald udbudsmængden øges markant. Med denne gennemgang er det hensigten at tilvejebringe et indblik i både begrænsninger og muligheder, for at udbud bruges i højere grad.

 

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev