KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Omkostninger ved husdyr-MRSA for sundhedsvæsenet i Danmark

De seneste ti år er antallet af tilfælde, hvor mennesker er smittet med bakterien husdyr-MRSA, vokset voldsomt og koster nu sundhedsvæsenet omkring 43 millioner kroner hvert år. Den økonomiske byrde kan blive væsentligt højere de kommende år, hvis smittespredningen ikke holdes under kontrol.
Udskriv Del på
Udgivet: Oktober 2015

Omkostninger ved husdyr-MRSA for sundhedsvæsenet i Danmark

I 2014 blev der registeret 1.279 nye tilfælde af husdyr-MRSA hos mennesker i Danmark. Det første tilfælde herhjemme blev fundet i 2004, og siden er antallet af smittede er steget kraftigt.

Undersøgelsen viser, at sundhedsvæsenets samlede, årlige omkostninger ved husdyr-MRSA er i størrelsesordenen 43 millioner kroner. Det svarer til 19.266 kroner pr. smittet. Især hospitalernes udgifter til at forebygge spredning af smitte koster dyrt.

Husdyr-MRSA er en særlig type af bakterien MRSA. MRSA står for Methicillin Resistente Staphylococcus aureus, det vil sige stafylokokker, der er resistente over for almindelig antibiotika.

Bakterien overføres fra husdyr, især fra svin. Mennesker, der dagligt arbejder i svinebesætninger med husdyr-MRSA, bliver hyppigt bærere af bakterien. Bakterien findes sjældent hos personer, der hverken har direkte kontakt med levende svin eller bor i en husstand med en person, som har direkte kontakt med levende svin.

Det er første gang, at sundhedsvæsenets omkostninger ved husdyr-MRSA er opgjort. En fremskrivning af omkostningerne ved husdyr-MRSA viser, at de kan stige væsentligt i de kommende år, hvis ikke smittespredningen holdes under kontrol.

Baggrund

Sundheds- og Ældreministeriet har bedt KORA gennemføre en undersøgelse af omkostningerne ved husdyr-MRSA for sundhedsvæsenet i Danmark. Opgørelsen er et bidrag til Rigsrevisionens beretning om Fødevarestyrelsens indsats for at bekæmpe antibiotikaresistente bakterier i landbruget.

Anbefalinger

Undersøgelsen kan bruges til at vurdere den økonomiske byrde af husdyr-MRSA for sundhedsvæsenet. Og den kan bruges som input til analyser af, hvor omkostningseffektive forskellige indsatser er i forhold til at bekæmpe spredningen af husdyr-MRSA.

Metode

Omkostningerne er beregnet ved først at definere relevante aktiviteter, der relaterer sig til forebyggelse og behandling af husdyr-MRSA hos mennesker i Danmark, og herefter indsamle data om antallet af udførte aktiviteter og forbruget af ressourcer i forbindelse med dem.

Relevante aktiviteter er defineret på baggrund af eksisterende litteratur og interview med eksperter fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Data om antal udførte aktiviteter og ressourceforbrug forbundet med dem er baseret på dataudtræk fra Statens Serum Institut, eksisterende litteratur og interview med eksperter fra Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, klinisk mikrobiologiske afdelinger/MRSA-enheder, andre sygehusafdelinger, kommuner, almen praksis m.fl.

Læs Rigsrevisionens beretning om Fødevarestyrelsens indsats mod husdyr-MRSA.

Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Sundheds- og Ældreministeriet
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Marie Jakobsen

Seniorprojektleder

2279 0902 / maja@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev