KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Systematisk review af effektviden om ”De Utrolige År” (DUÅ)

Et forskningsnotat om DUÅ børne-, forældre- og lærerprogrammer
Programmerne De Utrolige År (DUÅ) skal støtte forældre og lærere til udsatte børn i at have et positivt samspil med børnene. Programmerne er blevet undersøgt flere gange i både Danmark og udlandet. KORA har gennemgået den forskning, der findes på området.
Udskriv Del på
Forfattere: Marie Østergaard Møller og Katrine Iversen
Udgivet: April 2016

Systematisk review af effektviden om ”De Utrolige År” (DUÅ)

Forskningsnotatet kan ikke sige noget om, hvorvidt programmerne De utrolige år virker i en dansk kontekst. Det skyldes, at de fleste undersøgelser er lavet i USA, hvor forholdene for børn, pædagoger og lærere er væsentligt anderledes end i Danmark. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Med programmerne De Utrolig År (DUÅ) skal forældre og lærere hjælpes til at være sammen med udsatte børn på en positiv måde. Det er fx børn, der er meget aggressive, hyperaktive eller har ADHD. Forældre og lærere skal støttes i at opbygge et positivt samspil og relationer med børnene. Målet er at reducere børnenes udadreagerende adfærd og fremme deres sociale og følelsesmæssige kompetencer. Læs mere på incredibleyears.com

Der er en del studier af programmerne især internationalt men også fra Danmark, Norge og Sverige. KORA har udarbejdet et forskningsnotat, der afdækker effektviden om DUÅ-indsatserne.

Konklusion

Samlet set viser KORAs forskningsnotat, at der er mange solide studier af effekterne af DUÅ-programmerne. De internationale studier viser, at både børn og voksne bliver hjulpet af programmerne, og at de ofte kan betale sig.

Størstedelen af studierne vedrører programeffekter i en amerikansk kontekst, og der findes kun en begrænset viden om programmernes effekt i Danmark og de andre nordiske lande. Forskningsnotatet kan derfor ikke sige noget om, hvorvidt programmerne virker i en dansk kontekst. Da forholdene for danske børn, pædagoger og lærere er væsentligt anderledes end i fx USA, kan man ikke uden videre overføre resultaterne fra de internationale (primært amerikanske) studier til danske forhold.

Hvis man ønsker evidens for, at programmerne har en effekt for danske børn, forældre, pædagoger og lærere, kræver det, at man laver en solid evaluering af programmerne i Danmark.

Metode

Forskningsnotatet er udarbejdet på baggrund af en systematisk litteratursøgning i forhold til danske, svenske, norske og engelske studier af de DUÅ-programmer, der er implementeret i Danmark. Litteratursøgningen er gennemført i relevante uddannelsesmæssige, psykologiske og generelle videnskabelige databaser. På baggrund af litteratursøgningen er der gennemført en studieklassifikation af 125 studier, som fremhæver de enkelte studiers styrker og svagheder.

Baggrund

Mange udsatte børn får ikke den hjælp, de har brug for, eller også får de den så sent, at problemerne har vokset sig meget større, end de behøvede. Socialstyrelsen har derfor lavet en såkaldt forebyggelsespakke. I forebyggelsespakken udvikles eller udrulles der en række tidlige, forebyggende indsatser for udsatte børn i de danske kommuner. KORA skal evaluere syv af indsatserne, der retter sig mod de 0-6-årige. Litteraturstudiet af evalueringerne af DUÅ-programmerne er en del af denne evaluering.

Læs mere

Læs mere om KORAs evaluering af Socialstyrelsens forebyggelsespakke: Tidlig indsats - livslang effekt. Evalueringen afsluttes i 2018.

Læs KORAs anbefaliner til, hvordan man kan lave samfundsøkonomiske evalueringer på det sociale område. Anbefalingerne er fra 2015.


Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Socialstyrelsen
Vidensområder: Børn og unge, Social