KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Konferenceindlæg

Fordele og ulemper ved kommune-sammenlægning eller øget samarbejde - Holstebro og Struer Kommuner

Holstebro og Struer Kommuner har ønsket en forskningsbaseret vurdering af fordele og ulemper ved kommunesammenlægning eller øget samarbejde mellem de to kommuner. Undersøgelsen viser, at der kan være en række økonomiske, faglige og geografiske fordele ved en tættere integration af de to kommuner. Men der kan også være nogle demokratiske ulemper. 
Udskriv Del på
Forfattere: Kurt Houlberg og Ulf Hjelmar
Udgivet: August 2015

Fordele og ulemper ved kommune-sammenlægning eller øget samarbejde - Holstebro og Struer Kommuner

Konklusion

Fordele og ulemper ved kommunesammenlægning eller øget samarbejde er vurderet på fire analysedimensioner:

  • Økonomi (udgiftsbehov, stordriftspotentialer og økonomisk styring)
  • Organisation og faglighed
  • Demokrati og politisk lederskab
  • Geografi

Et øget samarbejde mellem Holstebro og Struer Kommuner vil kunne øge den faglige bæredygtighed og give økonomiske gevinster især i den mindste af de to kommuner, Struer. De faglige og økonomiske fordele vil dog være større ved en egentlig kommunesammenlægning.  Øget samarbejde vil også kunne føre til omkostninger til øget bureaukrati. Og der kan være demokratiske ulemper som følge af, at det bliver vanskeligere for borgerne at holde de valgte politikere ansvarlige for den førte politik.

En kommunesammenlægning vil kunne have nogle mere langsigtede fordele: Det kan give øget økonomisk robusthed og styringskapacitet, større faglig bæredygtighed og økonomiske stordriftsfordele for især administration og vejvæsen. Der vil endvidere være potentiale for stordriftsfordele for folkeskole og andre serviceområder, ligesom en sammenlægning vil skabe grundlag for større regional gennemslagskraft og styrkelse af det fælles potentiale for byudvikling, bosætning mv.

Omvendt knytter der sig en række potentielle demokratiske ulemper til en kommunesammenlægning. Der bliver større afstand mellem politikere og borgere, og borgerne kan føle sig mindre knyttet til den nye kommune. Erfaringerne fra sammenlægningerne i 2007 peger desuden på, at de langsigtede konsekvenser for kommunalpolitikernes vedkommende kan være, at de menige kommunalpolitikere i særligt den mindste kommune oplever, at de mister indflydelse.

Baggrund

Holstebro og Struer står overfor en række store demografiske, økonomiske og udviklingsmæssige udfordringer. De to kommuners byråd har ønsket en forskningsbaseret vurdering af, om kommunesammenlægning eller øget samarbejde kan være en vej til at imødegå udfordringerne og skabe grundlag for en stærkere fælles udviklingsplatform.  

Metode

Undersøgelsen er baseret på et litteraturstudie af forskningsbaserede analyser af effekterne af kommunesammenlægningerne i 2007, den frivillige kommunesammenlægning på Bornholm i 2003 samt relevante erfaringer fra kommunesammenlægningsprocesser i de øvrige nordiske lande.

I vurderingen af økonomidimensionen indgår endvidere en række konkrete nøgletal for de to kommuner. Desuden indgår data fra KORAs analyser af stordriftsfordele ved kommunesammenlægningerne i 2007 og efterfølgende analyser af udgiftsbehov og stordriftspotentialer på de kommunale udgiftsområder efter kommunalreformen. Der indgår ikke lokalt indsamlede data i analysen.

Undersøgelsen er ’afrapporteret’ i form af en mundtlig præsentation for de to byråd den 13. august 2015

Type: Konferenceindlæg, Oplæg for kommunalbestyrelserne i Holstebro og Struer, 13. august
Hvem har finansieret: Holstebro og Struer Kommuner
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social, Sundhed, Økonomi og administration
Kontakt

Kurt Houlberg

Professor MsO i kommunaløkonomi

3157 6684 / kuho@vive.dk

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev