KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Benchmarkinganalyse af Haderslev Kommunes udgifter til administration

Haderslev Kommunes samlede udgifter til administration ligger under gennemsnittet for sammenlignelige kommuner, viser en analyse fra KORA. Det er især kommunens centrale administration, der er billigere.
Udskriv Del på
Forfattere: Katrine Nøhr, Bo Panduro, Steffen Juul Krahn, Søren Hametner Pedersen og Kurt Houlberg
Udgivet: August 2015

Benchmarkinganalyse af Haderslev Kommunes udgifter til administration

Konklusion

Haderslev Kommunes samlede udgifter til administration er cirka 100 kroner lavere pr. indbygger end gennemsnittet for sammenligningsgruppen, der ud over Haderslev består af Faaborg-Midtfyn, Hjørring, Varde og Aabenraa Kommuner. Det viser en benchmarkinganalyse.

Opgørelsen af de samlede administrationsudgifter omfatter både den centrale organisation på rådhuset og den decentrale organisation på eksempelvis skoler, dagtilbud og ældrecentre. Derfor tager den samlede opgørelse højde for kommunernes forskellige grad af decentralisering af administrative opgaver.

Det samlede antal ledere og administrativt ansatte i Haderslev Kommune ligger lidt under gennemsnittet for de fem kommuner i sammenligningsgruppen. Det skyldes, at Haderslev har lidt færre chefer og administrativt ansatte centralt på rådhuset end gennemsnittet. 

Ser man isoleret på den centrale administration, har Haderslev Kommune de laveste administrationsudgifter i sammenligningsgruppen. Og opgør man lønudgifterne til de ansatte i den centrale administration på forskellige personalekategorier, har kommunen de laveste lønudgifter pr. indbygger til administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening – det vil sige til kontor– og it-personale samt akademikere.

Haderslev Kommune har derimod de højeste lønudgifter til personale, der typisk løser myndighedsopgaver. Særligt på jobcenteret har kommunen en relativt stor andel personale kategoriseret som myndighedspersonale. Væsentlige stillingsgrupper i denne kategori er socialrådgivere og -formidlere samt en lang række fagpersoner som for eksempel ingeniører og sygeplejersker ansat i administrative stillinger.  

Samlet er knap en fjerdedel af alle kommunens ansatte kategoriseret som administrativt personale. Det svarer til niveauet i de øvrige sammenligningskommuner.

Baggrund

Haderslev og Aabenraa Kommuner har i fælleskab bedt KORA om at gennemføre en benchmarkinganalyse af de administrative udgifter i de to kommuner. Formålet med denne analyse er at afdække, om Haderslev Kommune adskiller sig fra sammenlignelige kommuner.

Metode

Konkret sammenlignes Haderslev Kommunes udgiftsniveau til administration med udgiftsniveauet i Faaborg-Midtfyn, Hjørring, Varde og Aabenraa Kommuner. De fem kommuner har sammenlignelige udgiftsbehov til administration.

Analyseresultaterne er valideret og korrigeret i et workshopsamarbejde mellem de deltagende kommuner for at tage højde for organisatoriske og konteringsmæssige forskelle.

Kommunernes administrative udgifter er opgjort på baggrund af to datakilder, henholdsvis løn- og personaledata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) og kommunernes regnskabsdata for 2014.

Løn- og personaledata anvendes til at afdække kommunernes lønudgifter til ledere og administrativt personale både i den centrale og decentrale kommunale organisation. Regnskabsdata anvendes til at afdække kommunernes centrale administrative udgifter til for eksempel it og kontorhold. Samlet set giver kombinationen af de to datakilder et godt indblik i en kommunes administrative udgifter, som kan sammenholdes på tværs af kommuner.

Analysen opgør udelukkende kommunernes administrative ressourceforbrug. Administrationens produktivitet eller kvaliteten af de administrative ydelser afdækkes ikke.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Faaborg-Midtfyn, Hjørring og Varde Kommuner
Hvem har finansieret: Haderslev og Aabenraa Kommuner
Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Katrine Nøhr

Projektleder

3369 7705 / kano@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev