KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Langtidskonsekvenser af meningitis

De fleste af de børn, der har haft meningitis, klarer sig godt, når de vokser op. De er længere om at få en uddannelse, men de tjener lige så mange penge som andre, når de fylder 30 år. En lille gruppe er dog mærket af sygdommen hele livet. Det viser en analyse fra KORA.
Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Kjellberg
Udgivet: Juli 2015

Langtidskonsekvenser af meningitis

Konklusion

Meningitis er forbundet med væsentlige sundheds- og samfundsøkonomiske konsekvenser i perioden, efter det akutte sygdomsforløb er overstået. Sygdommen betyder, at patienterne kommer senere i gang med uddannelse og arbejde.

Forskellene i sundhedsomkostningerne er dog stort set elimineret i det 30. leveår, men der er fortsat en større andel af indkomsten, der kommer fra førtidspension og kontanthjælp blandt gruppen af meningitispatienter.

Selv om meningitispatienterne på sigt generelt klarer sig relativt godt, hvor der for de flestes vedkommende alene er tale om et midlertidigt tilbageslag, så er der en mindre gruppe, hvor sygdommen mere markant ændrer individets livsperspektiv.

Baggrund

Meningitis er i et vist omfang forebyggeligt via vaccination. Derfor er det relevant at vurdere, om de langvarige samfundsøkonomiske konsekvenser er så store, at det bør overvejes, om den nuværende vaccinationspraksis er tilstrækkeligt dækkende.

Metode

Analysen undersøger de langvarige sundhedsmæssige og socioøkonomiske konsekvenser for personer under 18 år, som i perioden 1980-2009 er diagnosticeret med meningitis. Analysen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.

Overordnet er analysen opdelt i fem dele:

  1. Beskrivelse af de grundlæggende karakteristika
  2. Socioøkonomisk analyse (uddannelse, beskæftigelse og indkomst)
  3. Sundhedsøkonomisk analyse
  4. Komorbiditetsanalyse
  5. Analyse af dødelighed (overlevelse).
Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Glaxo Smith Kline
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev