KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Forskelle i omkostninger ved administrering af biologiske lægemidler

Et casestudie inden for gastroenterologien
Sygehusenes udgifter til medicin afhænger ikke bare af indkøbsprisen. Der er forskelle i omkostninger til at administrere lægemidlerne, som bør inddrages i vurderingen af, hvilket lægemiddel der er billigst.
Udskriv Del på

Forskelle i omkostninger ved administrering af biologiske lægemidler

Konklusion

En undersøgelse foretaget af KORA viser, at det koster i gennemsnit 7.041 kroner mere pr. patient for sygehusene at administrere medicin, som gives ved infusion på sygehuset – dvs. medicin, som sprøjtes ind i blodbanerne – sammenlignet med medicin, som leveres klar til brug, og som patienterne kan tage selv derhjemme.

Meromkostningen er opgjort pr. patient i biologisk behandling for kroniske inflammatoriske tarmsygdomme – det vil sige kroniske betændelsestilstande i tarmen – og dækker det første behandlingsår.

For at sikre omkostningseffektivitet bør omkostninger ved at administrere lægemidler inddrages på linje med lægemidlets pris og anbefalet dosering, når man i fremtiden skal tilrettelægge den medicinske behandling på danske sygehuse.

Undersøgelsen viser, at der er forholdsvis store forskelle i sygehusafdelingernes ressourceforbrug til at administrere lægemidler afhængigt af lokal tilrettelæggelse og organisering. Det peger på, at der er et effektiviseringspotentiale på nogle afdelinger, selv om der skal tages højde for forskellige rammebetingelser på afdelingerne.

Baggrund

Undersøgelsen er udarbejdet på foranledning af medicinalvirksomheden AbbVie.

Metode

Der er anvendt en casestudie-tilgang, hvor forskelle i omkostninger til at administrere biologiske lægemidler opgøres for fire gastroenterologiske sygehusafdelinger – altså afdelinger for mave-tarmsygdomme. Der ses alene på omkostninger fra sygehusets perspektiv.

Data er indsamlet af KORA ved personlige interview med personale på de deltagende sygehusafdelinger.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: AbbVie
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Marie Jakobsen

Seniorprojektleder

2279 0902 / maja@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev