KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kortlægning af kommuners udbud på hjemmeplejeområdet efter 1. april 2013

Kommunerne fik i 2013 nye og mere fleksible muligheder for at udbyde hjemmeplejeopgaver til private leverandører. En kortlægning af kommunernes udbudsmaterialer viser, at hver tredje kommune siden da har gennemført udbud. Men der er stor forskel på hvordan, hvor meget og hvad der udbydes. 
Udskriv Del på
Udgivet: November 2015

Kortlægning af kommuners udbud på hjemmeplejeområdet efter 1. april 2013

Konklusion

KORA har kortlagt udbud fra 29 kommuner, som har udbudt en eller flere hjemmeplejeopgaver, siden et nyt regelsæt trådte i kraft 1. april 2013, og frem til oktober 2014. Undersøgelsen viser, at kommunerne anvender de udbudsordninger, som det nye regelsæt giver mulighed for. Men der er stor forskel på, hvor ofte kommunerne vælger den ene udbudsordning fremfor en anden.

De hyppigst anvendte udbudsordninger er udbud, hvor kommunen står uden for udbuddet. Det vil sige udbud, hvor de private leverandører konkurrerer om at levere hjemmehjælp eller andre ydelser til kommunen, og hvor der udpeges vindende leverandører på baggrund af de bedste bud. Men hvor kommunen samtidig fortsætter som leverandør.

Langt de fleste kommuner har udformet udbud, der geografisk dækker hjemmeplejen i hele kommunen. Udbuddene dækker en varierende vifte af opgaver, men har typisk fokus på personlig pleje og praktisk hjælp.

I to tilfælde er udbuddet af hjemmeplejeopgaver kombineret med andre opgaver på ældreområdet i form af drift af plejecentre mv. En række kommuner har desuden integreret udbud af hjemmesygepleje med udbud af hjemmeplejeopgaver, og der er gennemført 4 selvstændige udbud af tøjvask og/eller indkøb.

Baggrund

Folketinget vedtog i 2013 en lov, der forenklede reglerne for, hvordan kommunerne kan tilrettelægge frit valg for borgere, som modtager personlig og praktisk hjemmehjælp. Det ændrede regelsæt giver bl.a. mulighed for:

  • at kommunen kan vælge at stå uden for et udbud. I så fald fortsætter kommunen selv som leverandør, mens de private leverandører konkurrerer om at blive en eller flere alternative leverandører af hjemmehjælp
  • at kommunerne kan vælge at tilbyde frit valg til borgerne gennem en godkendelsesordning, hvor et begrænset antal private leverandører godkendes som leverandører af hjemmehjælp
  • at hjemmeplejen kan udbydes sammen med andre kommunale opgaver, fx øvrig rengøring eller drift af plejecenter

Folketinget ønskede, at der i 2015 blev fulgt op og set på, hvad det nye regelsæt har betydet for organiseringen og kvaliteten på ældreområdet. Ankestyrelsen står for den samlede opfølgning, og de har som et led i denne bedt KORA om at kortlægge kommunernes udbud efter 1. april 2013 og indholdet i disse.

Metode

Kortlægningen er baseret på de udbudsmaterialer, som kommunerne efter 1. april 2013 og frem til dataindsamlingen i oktober 2014 har anvendt til udbud på hjemmeplejeområdet. I alt indgår 31 udbudsmaterialer. Kommunerne har indsendt udbudsmaterialerne til Ankestyrelsen.

93 ud af de 98 kommuner har besvaret Ankestyrelsens henvendelse. Af disse har i alt 29 kommuner tilkendegivet at have gennemført udbud efter 1. april 2013. De har samlet indsendt udbudsmateriale fra 31 udbud. Udbud af madordninger er ikke omfattet af undersøgelsen.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Ankestyrelsen
Vidensområde: Social
Kontakt

Kurt Houlberg

Professor MsO i kommunaløkonomi

3157 6684 / kuho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev