KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

De kommunale budgetter 2015

Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen
Kommunerne budgetterer med underskud og øget gældssætning i 2015, ligesom de har gjort de seneste 15 år. Dog budgetterer gennemsnitskommunen med et mindre underskud i år end tidligere. Det viser KORAs nøgletal for kommunernes økonomiske styring, der netop er opdateret med budgettal for 2015.
Udskriv Del på
Forfattere: Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen
Udgivet: April 2015

De kommunale budgetter 2015

Find tallene for din kommune her

Konklusion

Gennemsnitskommunen budgetterer i 2015 med et underskud på 154 kr. pr. indbygger. Dette underskud er 280 kr. mindre pr. indbygger end gennemsnittet for årene 2007-2014.

Årsagen til det lavere forventede underskud er primært, at kommunerne budgetterer med et relativt højt skattefinansieret driftsoverskud samtidig med lavere anlægsudgifter. Driftsoverskuddet er 418 kr. højere pr. indbygger end gennemsnittet for årene 2007-2014. Samtidig har gennemsnitskommunen sænket anlægsudgifterne.

Samlet set betyder dette, at det budgetterede underskud er lavere end i de foregående år. Kommunerne budgetterer dog stadig med et lidt for lavt skattefinansieret driftsoverskud set i forhold til anlægsudgifterne. Dermed fortsætter en flerårig tendens med budgetteret underskud og øget gældssætning, om end på et lavere niveau end tidligere.

Kommunale anlægsbudgetter 2015Figur 1. Anlægsbudgetter (netto) og budgetterede driftsoverskud i gennemsnitskommunen i kr. pr. indbygger (2015-niveau)

Baggrund

KORA indsamler og behandler løbende nøgletal for kommunernes økonomiske styring. Disse nøgletal er tilgængelige her.

Metode

På baggrund af nøgletallene for budget 2015 har KORA set på de mest interessante overordnede tendenser i kommunernes budgetlægning. Nøgletallene er opgjort som uvægtede gennemsnit for alle landets 98 kommuner.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: KORA
Vidensområde: Økonomi og administration