KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Erfaringer med det nye socialtilsyn

En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet
Behandlingstilbuddene er overordnet set tilfredse med det nye socialtilsyn. Det viser en undersøgelse, som KORA har gennemført blandt 125 behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet.
Udskriv Del på
Forfattere: Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar
Udgivet: April 2015

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Den 1. januar 2014 trådte en ny tilsynsreform på det sociale område i kraft.

Den nye tilsynsreform medførte en række ændringer. Der er blandt andet oprettet fem nye socialtilsyn, alle sociale tilbud skal ny-godkendes, og alle tilbud skal bedømmes på baggrund af en central fastsat kvalitetsmodel.

KORA har undersøgt, hvordan behandlingstilbuddene på stofmisbrugsområdet oplever det nye socialtilsyn.

Konklusion

Undersøgelsen viser, at behandlingstilbuddene overordnet set er tilfredse med det nye socialtilsyn. De oplever tilsynsbesøget som dialogbaseret, og de vurderer, at temaerne i kvalitetsmodellen generelt er relevante, dog med undtagelse af temaet om uddannelse og beskæftigelse.

Nogle tilbud oplever dog, at kvalitetsmodellen i for høj grad er en skabelon, der ikke giver plads til tilbuddenes forskelligheder.

Lederne af tilbuddene finder, at der er meget forberedelse forbundet med et tilsynsbesøg, og nogle efterspørger, at de tilsynsførende har et større fagligt kendskab til området, samt at kvalitetsmodellen i højere grad tilpasses området.

Metode

Resultaterne fra undersøgelsen er baseret på:

1) En spørgeskemaundersøgelse blandt 125 behandlingstilbud, der har haft tilsynsbesøg, efter den nye tilsynsreform er trådt i kraft. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om oplevelsen af tilsynsbesøget og de tilsynsførende, om kvalitetsmodellen samt kvaliteter og mangler ved det nye socialtilsyn.

2) Kvalitative interview med ledere på ni behandlingstilbud om deres oplevelse af det nye socialtilsyn.

Undersøgelsen er blandt de første, der beskriver de oplevelser, de udøvende behandlingstilbud har haft med det nye socialtilsyn. På sigt vil det være hensigtsmæssigt at gennemføre større undersøgelser af tilsynsreformen, hvor alle typer af sociale tilbud, der er underlagt tilsyn, inddrages, ligesom andre vigtige aktører på området, for eksempel de fem socialtilsyn og de tilsynsførende, bør inddrages.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: KABS VIDEN, et videnscenter under Storkøbenhavns misbrugscenter
Vidensområde: Social