KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune

Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet
Esbjerg Kommune bruger flere penge på service, end indtægterne fra skatten og bloktilskuddet reelt kan bære. KORA har derfor kigget nærmere på nøgletallene inden for ældre-, voksen-handicap- samt kultur – og fritidsområdet og har hentet inspiration til effektivisering hos tre andre kommuner. Her er inspiration til, hvordan Esbjerg kan sænke sine udgifter.
Udskriv Del på
Forfattere: Bo Panduro og Carsten V. Frandsen
Udgivet: Marts 2015

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune

Baggrund

I november 2014 gennemførte KORA en nøgletalsbaseret screening af Esbjerg Kommunes økonomi. Den viste, at kommunen bruger flere penge på bl.a. ældreområdet, kultur- og fritidsområdet, voksne handicappede og administration end andre kommuner. Samtidig er kommunens økonomi under et større pres end landsgennemsnittet, idet den har et udgiftsbehov, der er ca. tre procent større. KORA er på den baggrund gået i dybden med ældreområdet, voksen-handicapområdet og kultur- og fritidsområdet for at pege på, hvor kommunen kan sænke sine udgifter.

Konklusion

På ældreområdet kan kommunen fx skære på udgifterne ved at være mere kritiske omkring, hvem der bliver visiteret til hjemmepleje og se på plejeboligstruktur og -priser. På voksen-handicapområdet vil det være relevant at arbejde med viften af tilbud, og se på den anvendte økonomistyringsmodel. På kultur- og fritidsområdet kan kommunen overveje at reducere deres tilskud til lokaler og sammenlægge eller nedlægge nogle af fritids- og kulturtilbuddene.

Metode

KORA har indsamlet inspiration på workshops afholdt med tre referencekommuner og Esbjerg Kommune samt ved gennemgang af kommunernes nøgletal. Her har KORA fundet de reelle nøgletalsforskelle mellem Esbjerg og de tre andre kommuner.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Odense, Vejle og Randers Kommune har deltaget i analysen
Hvem har finansieret: Esbjerg Kommune
Vidensområde: Økonomi og administration