KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten

Hvert tiende barn i 0. klasse bakser med problemer som indlæringsvanskeligheder, koncentrationsbesvær og ringe trivsel. Men børnehavens vurdering af, om barnet er skoleparat, informationer fra børnehave til skole, samarbejde mellem SFO og skole og flere andetsprogs-lærere i indskolingen kan være til stor gavn for børn med ondt i skolestarten.
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye, Beatrice Schindler Rangvid, Kenneth Lykke Sørensen og Anne Katrine Sjørslev Nielsen
Udgivet: Marts 2015

Undersøgelse af indsatser for og udvikling hos elever, der har vanskeligheder i skolestarten

Baggrund

Omkring hver tiende elev har så store vanskeligheder i skolestarten, at det kan forfølge dem videre i skolelivet. Det drejer sig især om vanskeligheder med indlæring og koncentration eller problemer af følelsesmæssig karakter. Og det er især drenge, der har det svært. To ud tre elever med vanskeligheder i skolestarten er således drenge. KORA har derfor undersøgt, hvilke indsatser skole og daginstitutioner sætter i værk for at hjælpe børnenes skolestart, og hvilken betydning indsatserne har for børnenes trivsel og læring.

Konklusion

Både daginstitutioner, SFOer og skoler har en stribe indsatser, der skal forberede børnene til skolelivet og forebygge, at eleverne får vanskeligheder i skolestarten. Disse indsatser er især en hjælp for børnene:

Informationer fra børnehaver til skoler

Otte ud af ti institutioner videregiver oplysninger til skolerne om de kommende elever. Og næsten seks ud af ti udfylder særlige skemaer med beskrivelse af hvert enkelt barn. Disse oplysninger synes at have positiv effekt på børnenes koncentration og indlæring i 0. klasse. Jo bedre skolerne er klædt på til at modtage de nye børn, jo mere opmærksomme vil skolerne også være på et eventuelt behov for særlig støtte og opmærksomhed.

Vurdering af skoleparathed

Halvdelen af daginstitutionerne vurderer systematisk børnenes skoleparathed. Det kan resultere i, at de børn, der ikke er parate til at begynde i skolen, får udskudt deres skolestart.

Andetsprogslærere

Når børnene først er begyndt i 0. klasse, har flere timer med en andetsprogs-lærer stor betydning for børnenes indlæring. Det gavner ikke bare tosprogede børn, men også sprogligt svage, etnisk danske børn.

Stærkt samarbejde

Samarbejde på tværs af daginstitutioner, skoler og SFO har stor betydning for trivsel og læring hos elever med vanskeligheder. De fælles aktiviteter støtter ikke bare elevernes indlæring, men også den fælles opmærksomhed på og indsats over for de elever, der har en vanskelig skolestart.

Andre positive indsatser

Skoler og daginstitutioner etablerer derudover skoleforberedende forløb i børnehaven, tager børnene med på besøg på skolen forud for skolestart og får besøg i institutionen af de kommende klasselærere.

Metode

Undersøgelsen analyserer, hvilke indsatser daginstitutioner, skoler og fritidsordninger sætter i værk over for elever med vanskeligheder, og hvilken betydning indsatserne har for børnenes udvikling og trivsel i 0. og 1. klasse. Rapporten bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt forældre til godt 2.000 børn fra 120 daginstitutioner, 100 skoler og 87 skolefritidsordninger og registeranalyser af de samlede data.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Undervisningsministeriet
Vidensområde: Børn og unge
Kontakt

Jill Mehlbye

Docent, programleder for Børn og unge

3150 2251 / jime@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev