KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Benchmarking af København

Analyse af Københavns placering på internationale ranglister for konkurrenceevne og vækst
København er en tryg storby, som er god til at tiltrække arbejdskraft, og som har god lokal infrastruktur. Byens kulturelle tilbud fremstår dog som et relativt svagt område. Det viser en undersøgelse, hvor KORA anvender en ny metode til at identificere generelle tendenser i de indikatorer, der bruges til at placere København på internationale ranglister for konkurrenceevne og vækst.
Udskriv Del på
Forfattere: Jesper Wittrup
Udgivet: Maj 2015

Benchmarking af København

Konklusion

København fremstår som en attraktiv storby, der er god til at tiltrække arbejdskraft. Gode og trygge levevilkår samt solid lokal infrastruktur er med til at stille København stærkt i sammenligningen med andre byer. Det viser en undersøgelse med udgangspunkt i fem konkrete ranglister for konkurrenceevne og vækst.

Erhvervsmæssigt er København især attraktiv for medicinalvirksomheder. Alligevel placerer byer som Amsterdam, Wien og Stockholm sig generelt bedre på de pågældende ranglister for konkurrenceevne. Blandt de indikatorer, der er med til at stille Købehavn dårligere, er leveomkostninger, skatteforhold og omkostninger for virksomheder. Desuden er det et gennemgående træk, at Københavns ranglisteplacering påvirkes negativt af omfanget og kvaliteten af kulturelle tilbud og turistattraktioner.

Anbefalinger

Resultaterne bør fortolkes med forsigtighed, da der er betydelige udfordringer forbundet med at sammenligne data for de forskellige storbyer. Analysen bidrager ikke med en vurdering af, hvorvidt det er ønskeligt eller realistisk muligt at forbedre Københavns score på de ”svage” områder.

Baggrund

Rapporten er udarbejdet i efteråret 2014 som baggrundsmateriale for regeringens Hovedstadsudvalg.

Metode

Analysen er baseret på mere end 100 indikatorer, der danner grundlag for fem fremtrædende ranglister for storbyers konkurrenceevne og vækst. KORA har som noget nyt anvendt den såkaldte DEA-metode til at skabe overblik over den store datamængde. DEA-metoden er her blevet brugt til at:

  • identificere, hvilke faktorer der trækker København op eller ned i sammenligningen
  • vurdere ranglisteplaceringernes robusthed
  • vurdere, hvordan blivende eller vanskeligt påvirkelige faktorer (som fx størrelse) påvirker placeringen
  • vurdere, hvilke andre byer der i særlig grad kan være interessante som inspirationskilder for København.
Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Økonomi- og Indenrigsministeriet
Vidensområde: Økonomi og administration