KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Forskning i kvalitet og patientsikkerhed i Danmark

Tendenser og behov for en styrket indsats
Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed som forskningsområde er i en overgangsfase: Der er i dag ikke en stærk tradition for forskning på området, men samtidig er der en stigende bevidsthed om, at der er behov for, at forskningsindsatsen opprioriteres.
Udskriv Del på
Forfattere: Anne Hjøllund Christiansen
Udgivet: Februar 2013

Forskning i kvalitet og patientsikkerhed i Danmark

Det skyldes blandt andet, at der er implementeret en lang række indsatser og metoder i sundhedsvæsenet, som har til formål at forbedre kvaliteten, men hvor man reelt ikke kender effekten.

Rapporten peger på, at forskning i kvalitet og patientsikkerhed befinder sig i et krydsfelt mellem forskellige videnskabelige tilgange og metoder, og at forskningen ønskeligt skal kobles tæt til praksis. Det gør, at det ofte ikke er relevant at anvende klinisk randomiserede studier, og derfor har forskningen svært ved at tiltrække læger, fordi den endnu ikke har opnået høj prestige.

En anden udfordring er, at det i flere tilfælde er vanskeligt at opnå finansiering, fordi det er et nyt forskningsparadigme, der skal vinde accept, og fordi der mangler store satsninger på området. Det er således vanskeligt at løfte behovene for forskning, fordi der mangler stærkere forskningsmiljøer og prioritering af de typer studier, som er relevante i forskningen.

Det er nogle af konklusionerne i rapporten fra KORA og Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet, der gennem en interviewundersøgelse blandt centrale forskere og interessenter belyser udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed og identificerer forskningsbehovene i form af en række forskningstemaer.

Rapporten anbefaler blandt andet, at der i udmøntningen af midler fra fx regioner og kommuner stilles eksplicitte krav til partnerskaber mellem forskningsmiljøer og praksismiljøer, og at der ved implementering af en indsats medtænkes forskningsspor, der dokumenterer hvor, hvordan og hvorfor indsatsen virker.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet
Vidensområde: Sundhed