KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Evaluering af forskning i sundhed og afledte socioøkonomiske effekter

Hvad er de socioøkonomiske effekter af forskellige politikker, som samler, integrerer og omsætter forskning i sundhed til bedre behandling af patienter? Det søger dette projekt svar på. Projektet fokuserer på tre overordnede politikker, herunder specialeplanlægning, kliniske retningslinjer og opbygning af forskningskapacitet på hospitalerne.

Udskriv Del på
Projektleder: Jane Greve
Projektperiode: August 2018 - december 2021
Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Baggrund

Resultater fra forskning i sundhed og sygdomme kan være afgørende for befolkningen livskvalitet og for de samfundsøkonomiske omkostninger. Effektiv formidling og forskningsbaseret praksis er en forudsætning for, at forskningsresultaterne bliver omsat til praksis og dermed får den forventede effekt på befolkningens sundhedsstilstand. I Danmark benyttes tre politikinstrumenter til at samle viden fra forskning: opbygning af forskningskapabilitet på hospitaler, specialeplanlægning og kliniske retningslinjer.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan forskning på hospitalerne bliver integreret i den kliniske praksis. Derudover evaluerer vi specialeplanlægning, opbygning af forskningskapabilitet på sygehuse og forskningsbaserede kliniske retningslinjer og ser på, om ændringer i disse påvirker behandlingen og patienters helbred, og om der er forskelle afhængig af patienternes socioøkonomiske status og bopæl.

Metoder

Der benyttes både kvalitative og kvantitative metoder til at undersøge forskningsspørgsmålene. I de kvalitative undersøgelser udvælges tre hospitaler, som vil blive underlagt dybdegående etnografiske feltstudier og interviews med forskellige typer af medarbejdere. De kvantitative undersøgelser er effektstudier, hvor vi udnytter nogle såkaldt eksogene ”chok”, hvor der er blevet indført nogle pludselige markante forandringer i sundhedsvæsnet, som kan påvirke praksis. Det kan for eksempel være ændringer i retningslinjer eller samling af specialer. Til de kvantitative analyser benyttes en samling af en lang række af de unikke danske registerdata.

Hvem finansierer: Novo Nordisk Fonden
Samarbejdspartner(e): Søren Rud Kristensen, Matt Sutton og Tim Doran, Manchester University
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Jane Greve

Seniorforsker

4110 2622 / jagr@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev