KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Langtidsområdet på Filadelfia

En vurdering af tre mulige scenarier for fremtiden
Rapporten beskriver det såkaldte Langtidsområde på Filadelfia, hvor 18 patienter med epilepsi og hjerneskade er indlagt permanent. Den analyserer tre scenarier for den fremtidige drift af langtidsområdet.
Udskriv Del på
Udgivet: November 2018

Langtidsområdet på Filadelfia

I forbindelse med etableringen af DRG-lignende takster for Filadelfia blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Danske Regioner, Region Sjælland, det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Filadelfia. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund

Den selvejende institution Epilepsihospitalet Filadelfia driver det såkaldte langtidsområde, hvor 18 patienter er indlagt permanent. Disse patienter lider af epilepsi og deraf følgende svære hjerneskader. Der indlægges ikke patienter under langtidsområdet længere. Den sidste patient blev indlagt i 1980’erne.

I forbindelse med etableringen af DRG-lignende takster for Filadelfia blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Danske Regioner, Region Sjælland, det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Filadelfia. I forbindelse med dette arbejde blev der besluttet en fast dagstakst for langtidsområdet, og at der skulle igangsættes en proces for at ”tilvejebringe et grundlag for takstfastsættelse vedrørende langtidsindlagte på Epilepsihospitalet Filadelfia”.

Filadelfias egne beregninger viser, at den dengang fastlagte takst ikke længere dækker de faktiske omkostninger ved behandlingen. Denne rapport bidrager med at tilvejebringe et grundlag for drøftelse af en fremtidig takst.

Der afdækkes tre mulige scenarier for den fremtidige drift:

  1. Driften fortsættes på Filadelfia med en ændret takst
  2. Driften fortsættes på Filadelfia i nybyggede lokaler med en ændret takst
  3. Patienterne udskrives fra Filadelfia og tilbydes pleje af hjemkommunen.

Konklusion

På baggrund af resultaterne i rapporten kan det ikke entydigt konkluderes, hvilken af de tre beskrevne scenarier der er bedst ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt.

Det kan dog konkluderes, at fremtidig drift af langtidsområdet sker med de laveste totale omkostninger for regionerne og den største budgetsikkerhed for Filadelfia ved at indføre omkostningsbestemte takster, der bliver korrigeret årligt.

Metode

Rapport bygger på en række dokumenter udarbejdet og fremsendt af Filadelfia samt samtaler med Justitsministeriet og Sundhedsministeriet.

Resultaterne bygger på en gennemgang af de mulige økonomiske konsekvenser ved de tre scenarier. Rapporten tager udgangspunkt i de samlede offentlige udgifter. Der tages ikke særskilt stilling til, om udgifterne finansieres af kommune, region eller stat.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Epilepsihospitalet Filadelfia og Region Sjælland
Vidensområder: Sundhed, Social