KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Normeringer på danske plejecentre

Et overblik baseret på en survey blandt danske plejecentre
Der er markante variationer i normeringen på tværs af landets plejecentre, viser denne undersøgelse. Normeringen varierer således fra 1,1 beboere pr. medarbejder og op til 5,3 beboere pr. medarbejder på dagvagter i hverdage. Undersøgelsen viser også, at der er store forskelle i normeringerne fra kommune til kommune.
Udskriv Del på
Forfattere: Ulf Hjelmar, Anders Rønnow Bruun og Yosef Bhatti
Udgivet: November 2017

Normeringer på danske plejecentre

Undersøgelsen skal skabe ny viden om normeringer på plejecentrene, som der i dag ikke findes systematiske analyser af. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Der eksisterer i dag ikke systematisk viden om, hvorvidt der er forskelle i personalenormeringer på danske plejecentre. Derfor har FOA og Ældre Sagen bedt VIVE om at gennemføre en undersøgelse af området.

Formålet med undersøgelsen er at øge den eksisterende viden om normeringer på plejecenterområdet. FOA og Ældre Sagen ønsker desuden på sigt at kunne følge udviklingen i normeringerne over tid.

VIVE har på den baggrund udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, der er skræddersyet til at kunne beskrive normeringer på området, og som vil kunne gentages og dermed bruges til at følge udviklingen på området.

Resultater

Undersøgelsen viser, at der er markante variationer i normeringen på tværs af plejecentre. På dagvagter på hverdage varierer normeringen fra 1,1 beboere pr. medarbejder og op til 5,3 beboere pr. medarbejder.

De mest markante forskelle i normeringen findes på nattevagterne. På nattevagter i hverdagene varierer normeringen fra 6 beboere pr. medarbejder og op til 42 beboere pr. medarbejder.

Undersøgelsen viser også, at der er markante kommunale forskelle i normeringerne. Forskellene mellem kommunerne er størst i forhold til nattevagter. Sammenligner man de kommuner med den bedste normering – 11,8 beboere pr. medarbejder på hverdage – med de kommuner med den dårligste normering – 28,9 beboere pr. medarbejder på hverdage – så er der 150 procent flere beboere pr. medarbejder i de kommuner, der har den dårligste normering, i forhold til de kommuner, der har den bedste normering.

 

I forhold til de angivne kommunale normeringstal er der tale om estimater. Det skyldes, at der kan være usikkerhed forbundet med normeringstallene, hvis ikke alle plejecentre i den enkelte kommune har besvaret spørgeskemaet. Jo færre plejecentre i kommunen der har svaret, jo større usikkerhed er der forbundet med tallet.

Undersøgelsen fokuserer på at belyse faktiske normeringer på danske plejecentre. Rapporten fokuserer ikke på årsagerne til personalenormeringerne, og den fokuserer heller ikke på, hvad man kan anbefale i forlængelse af rapportens resultater.

Metode

Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret survey stilet til lederne eller administrative nøglepersoner på alle danske plejecentre. I alt 357 plejecentre har besvaret undersøgelsen fuldt ud, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 44.

Undersøgelsen er repræsentativ, idet en bortfaldsanalyse viser, at deltagende plejecentre ikke adskiller sig væsentligt fra øvrige plejecentre på de undersøgte parametre. Der er dog en tendens til, at de større plejecentre i større omfang har valgt ikke at deltage i undersøgelsen. Dette påvirker ikke i et betydeligt omfang undersøgelsens samlede resultater.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Samarbejdspartnere: Center for forskning i offentligt-privat samspil (COPS)
Hvem har finansieret: FOA og Ældre Sagen
Vidensområder: Social, Sundhed
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev