KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Hittebørn – problemets omfang og mulige indsatser mod forekomsten af hittebørn

Erfaringer fra Frankrig, Holland, Norge, Portugal, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA og Østrig
VIVE skal kortlægge forekomsten af hittebørn i Danmark og de internationale erfaringer med indsatser mod forekomsten af hittebørn, fx babyluger, anonym svangreomsorg, forebyggelse og oplysning.
Udskriv Del på
Forfattere: Marie Jakobsen, Laura Emdal Navne, Lone Bilde, Miriam Wüst og Emilie Hjermitslev Jonsen
Udgivet: Februar 2018

Hittebørn – problemets omfang og mulige indsatser mod forekomsten af hittebørn

VIVE skal kortlægge forekomsten af hittebørn i Danmark og internationale erfaringer med indsatser i relation til hittebørn. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund og formål

VIVE skal kortlægge forekomsten af hittebørn i Danmark og internationale erfaringer med indsatser i relation til hittebørn. Det er indsatser som babyluger og alternativer hertil, herunder øget forebyggelse og oplysning samt erfaringer med anonym svangreomsorg og fødselshjælp. Kortlægningen skal både forholde sig til erfaringer i lande med og uden babyluger, afdække betydningen af tilgængelighed – både i forhold til babyluger og alternative tilbud – samt belyse forskellen på private og offentlige tilbud, særligt i forhold til juridiske problemstillinger.

VIVE gennemfører kortlægningen for Sundheds- og Ældreministeriet. Undersøgelsen er igangsat på baggrund af aftalen om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021. Analysen forventes offentliggjort i september 2018.

Metoder

Analysen baseres på gennemgang af litteratur og interview med informanter i Danmark og andre europæiske lande samt casebesøg.

Type: Notat
Hvem har finansieret: Sundheds- og Ældreministeriet
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Marie Jakobsen

Seniorprojektleder

2279 0902 / maja@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev