KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Perianale fistler ved Crohns sygdom - forekomst, hospitalsbehandling og hospitalsomkostninger

En registeranalyse 2010-2016
I 2016 modtog 544 patienter med Crohns sygdom behandling vedrørende en perianal fistel, og behandlingen kostede årligt 35.289 kr. pr. patient. Det viser VIVEs undersøgelse.
Udskriv Del på
Udgivet: Marts 2018

Perianale fistler ved Crohns sygdom - forekomst, hospitalsbehandling og hospitalsomkostninger

De årlige hospitalsomkostninger til perianale fistler ved Crohns sygdom udgør 17,2 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til knap 35.289 kr. pr. patient årligt. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund

Fisteldannelse er en rørformet forbindelse, som fx kan dannes mellem et tarmafsnit og huden. Hvis fistlens udvendige åbning ligger i nærheden af endetarmsåbningen, kaldes det en perianal fistel. Fisteldannelse er én af flere komplikationer til Crohns sygdom, der er en kronisk betændelsestilstand i tarmen. Perianale fistler ved Crohns sygdom har stor negativ effekt på patienternes livskvalitet, men den specifikke forekomst (prævalens) af perianale fistler ved Crohns sygdom i Danmark er imidlertid ukendt.

Størstedelen af perianale fistler diagnosticeres, udredes og behandles på hospital. Behandlingen består ofte af kombineret medicinsk og kirurgisk behandling. Der er er imidlertid begrænset viden om omfanget af den medicinske og kirurgiske behandling, varigheden af behandlingen samt omkostningerne herved.

VIVE har opgjort, hvor ofte fistlerne forekommer, hvilken hospitalsbehandling der gives (medicinsk/kirurgisk), og omfanget samt omkostningerne til behandling.

Resultater

I 2016 modtog 544 patienter med Crohns sygdom behandling vedrørende en perianal fistel. Der har været en nogenlunde stabil forekomst af perianale fistler på 10-12 personer pr. 100.000 indbyggere i perioden 2010-2016.

I 2016 modtog 90 % af patienterne med perianale fistler ved Crohns sygdom ambulant behandling, og 44 % var indlagt. Patienterne havde i gennemsnit 4,3 ambulante besøg i 2016, mens der var 1,7 indlæggelser pr. patient. Over halvdelen af patienterne med perianale fistler ved Crohns sygdom fik foretaget et kirurgisk indgreb i 2016, mens 30 % og 8 % henholdsvis modtog biologisk og immunosuppressiva behandling.

De årlige hospitalsomkostninger til perianale fistler ved Crohns sygdom udgør 17,2 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til knap 35.289 kr. pr. patient årligt. Omkostningerne fordeler sig med 5,4 mio. kr. til kirurgiske fistelrelaterede behandlinger, 6,8 mio. kr. til biologisk behandling, godt 60.000 kr. til immunosuppressiva og 4,8 mio. kr. til andre former for fistelrelaterede kontakter. Følsomhedsanalysen viser, at ved mere restriktive antagelser spænder de samlede årlige hospitalsomkostninger til diagnosticering og behandling af perianale fistler ved Crohns sygdom fra 13,9 til 21,1 mio. kr. i 2016.

Metode

Undersøgelsen er gennemført som en national registeranalyse og er baseret på data fra Landspatientregisteret og CPR-registeret. Studiepopulationen omfatter patienter med Crohns sygdom, der har en perianal fistel. Der er tale om en rent deskriptiv analyse baseret på data for perioden 2010-2016, mens data for perioden 2005-2009 også er inkluderet til identifikation af populationen.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Takeda Pharma A/S
Vidensområde: Sundhed