KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Stemmer fra hjertesyge borgere

Perspektiver på inddragelse og dialog i forløb med hjerte-kar-sygdom
Dette notat tilbyder indsigt i, hvordan forløb med hjerte-kar-sygdomme opleves af de ramte borgere, og hvor de ser muligheder for forbedring og bedre inddragelse. Løbende inddragelse af borgerne i egne forløb har vist at medføre bedre resultater for patienten, både i forhold til efterlevelse af sundhedsråd, overlevelse og livskvalitet. 
Udskriv Del på
Forfattere: Amalie Martinus Hauge og Grete Brorholt
Udgivet: Februar 2018

Stemmer fra hjertesyge borgere

Løbende inddragelse af borgerne i egne forløb har vist at medføre bedre resultater for patienten, både i forhold til efterlevelse af sundhedsråd, overlevelse og livskvalitet. Modelfoto: Colourbox.com

Baggrund

På baggrund af en fokusgruppeundersøgelse beskrives, hvordan borgere med hjerte-kar-sygdom ønsker inddragelse i deres forløb. Notatet er en del af det samlede projekt En helhjertet indsats.

Konklusion

Overordnet er borgerne taknemmelige for den behandling, de har fået, men undersøgelsen peger på fire bekymringspunkter for borgere på tværs af køn og alder:

  1. Manglende retning i behandlingsforløb giver anledning til stor utryghed og frustration.
  2. Det er vigtigt for borgerne at få bragt egen viden i spil i mødet med sundhedsprofessionelle.
  3. De såkaldt ressourcestærke borgere er bekymrede for, om alle patienter har samme patientfærdigheder. Samtidig beskriver personer med færre patientfærdigheder, at de er mindre aktive i eget forløb. Denne ulighed følger patienter i deres møde med sundhedsvæsenet.
  4. Patienterne efterspørger information og styring i forhold til, hvor i forløbet de er i overgange fra aktør til aktør. Særligt fra hospital til egen læge og til kommune og både i forbindelse med rehabilitering og i forbindelse med kontrol af deres sygdom.

Anbefalinger

På baggrund af undersøgelsen anbefales:

  • Øget fokus på løbende information, dialog og inddragelse
  • Bedre inddragelse af borgernes egen viden om deres sygdom og forløb
  • Bedre vejledning til borgere med diffuse symtomer
  • Fokus på ulige patientfærdigheder og forskellige reaktioner på sygdommen
  • Forbedret koordination på tværs af sektorer, særligt fra hospital til kommune
  • En helstøbt rehabiliteringsindsats, som foruden fysisk træning giver mulighed for sociale og psykologisk støtte.

Metode

Denne undersøgelse bygger på fire fokusgruppeinterview med 4-7 personer i hver fokusgruppe, som er behandlet, har haft, eller lever med en hjerte-kar-sygdom. Deltagerne er udvalgt af Hjerteforeningen med henblik på at få bredt sammensatte grupper med hensyn til, hvor i landet borgerne bor (geografi), og hvilken sygdom de har/har haft (sygdomskarakter). Det vil sige, at borgere, som har været patienter i akutte forløb, og borgere som har haft et gradvis tiltagende sygdomsbillede, har deltaget i fokusgrupperne.

Læs mere

Læs mere om en helhjertet indsats på Hjerteforeningens hjemmeside.


Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Rapporten er rekvireret af Hjerteforeningen.
Vidensområde: Sundhed