KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Resultaterne af Integrated Care indsatsen to år efter

Som opfølgning på evalueringen af Integrated Care (IC) følger vi i dette notat en række resultatmål for projektet to år efter opstarten af indsatsen. Overordnet viser opfølgningen, at det ikke på længere sigt kan påvises, at Integrated Care har haft en positiv effekt på de resultatmål, der er inddraget.
Udskriv Del på
Forfattere: Iben Bolvig
Udgivet: November 2017

Resultaterne af Integrated Care indsatsen to år efter

Heller ikke på længere sigt kan påvises, at Integrated Care har haft en positiv effekt på nogen af resultatmålene i projektet. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Projektet Integrated Care blev gennemført i perioden 2014-2015 blandt to forskellige patientgrupper, som var tilknyttet udvalgte praksisser i Odense Kommune.

Projektets grundlæggende vision var at skabe et velfungerende og forpligtende samarbejde på tværs af sektorgrænser – det vil sige hospital, kommune og praktiserende læger. De to patientgrupper i projektet var henholdsvis ældre medicinske patienter (DÆMP-patienter) og patienter med stress, angst og depression (SAD-patienter).

VIVE (daværende KORA) gennemførte i maj 2016 en storstilet evaluering af projektet, som dels bestod af en rapport om effekterne for DÆMP-patienter og dels af en rapport om effekterne for SAD-patienterne. Rapporterne indeholdt blandt andet en række resultatmålinger baseret på projektets kvantitative mål.

For de to patientgrupper var det dog ikke muligt at identificere nogen af de ønskede positive effekter. En mulig forklaring kunne være, at opfølgningsperioden var forholdsvis kort (mindre end et år for de fleste patienter). Derfor er denne  opfølgende evaluering blevet foretaget to år efter, at projektet blev sat i gang.

Resultater

Undersøgelsen måler effekten af Integrated Care-indsatsen på følgende resultatmål:

  • Begge patientgruppers brug af ydelser inden for praksisområdet
  • Begge patientgruppers brug af hospitalsindlæggelser og ambulante besøg
  • Dæmp-patienternes brug af kommunal hjemme- og sygepleje
  • SAD-patienternes brug af offentlige forsørgelsesydelser. 

Analysen viser, at det heller ikke på længere sigt kan påvises, at Integrated Care har haft en positiv effekt på nogen af resultatmålene. Dog viser analysen også, at nogle af de negative effekter, man fandt blandt DÆMP-patienterne i den oprindelige evaluering, der viste forhøjet forbrug af praktiserende læge og forhøjet anvisning til personlig hjemmepleje, forsvinder efter det første år.

Tilsvarende forsvinder den lavere selvforsørgelsesgrad, som kan måles for SAD-patienterne i det første år efter indsatsens start. Til gengæld kan der stadig to år efter måles en større samlet anvendelse af syge- og arbejdsløshedsdagpenge blandt deltagere i Integrated Care – mens det er mindre sandsynligt, at denne gruppe modtager førtidspension.

Metode

Konklusionerne er draget på baggrund af registerdata indsamlet fra Odense Kommune og Region Syddanmark og målt på den samme indsats- og kontrolgruppe, der blev anvendt i den oprindelige evaluering.

Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Region Syddanmark
Vidensområde: Sundhed
Kontakt

Iben Bolvig

Seniorforsker

6169 8610 / ibbo@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev