KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 13. marts 2014

Helbredstjek har virket for mænd med kort uddannelse

Udskriv Del på

Forebyggende helbredsundersøgelser har givet mænd med kort uddannelse lavere risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Det viser en evaluering fra KORA af et stort sundhedsprojekt i Ebeltoft.

Æbleskrog

I starten af 1990’erne fik cirka 1.000 30-49-årige Ebeltoftborgere tilbudt helbredsundersøgelser og lægesamtaler som led i ”Sundhedsprojekt Ebeltoft”. De fik tre helbredsundersøgelser i løbet af de første fem år, som bl.a. omfattede tjek af blodsukker, blodtryk og kolesterol. Samtidig havde man en kontrolgruppe, som kun fik én helbredsundersøgelse fem år efter projektstart.

De jævnlige helbredstjek har betydet, at de kortuddannede mænd, der var med i projektet, fik en lavere risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme end dem i kontrolgruppen. Det viser en evaluering af langtidseffekterne, som KORA har foretaget i samarbejde med Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

– Ulighed i sundhed er fortsat stigende, mennesker med kort uddannelse lever generelt kortere tid end dem med lang uddannelse. Det er derfor rart, at resultaterne fra ”Sundhedsprojekt Ebeltoft” viser, at der er en indsats, som tilsyneladende kan være til gavn for dem, som har mest brug for det, samtidig med at indsatsen er omkostningsneutral set i et 15-årigt perspektiv siger seniorprojektleder Susanne Reindahl Rasmussen, der står bag evalueringen.

Øger ikke ulighed i sundhed

KORAs analyse er baseret på data fra de opfølgende helbredsundersøgelser, som blev foretaget 15 år efter, at projektet var påbegyndt, samt registerdata for hele perioden. Analysen afdækker, om der er forskel på, hvordan helbredsundersøgelser og -samtaler virker på kortuddannede og langtuddannede mænd og kvinder. Analysen har særligt fokus på risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme samt på dødelighed og omkostninger i sundhedsvæsenet.

Folk med kort uddannelse har generelt dårligere sundhed end folk med lang uddannelse. De ryger mere og har højere kolesteroltal. KORAs evaluering viser imidlertid, at andelen af kortuddannede mænd, som ryger mere end ti cigaretter om dagen var mindre ved 15-års-undersøgelsen i interventionsgruppen end i kontrolgruppen.

For kvinder kan man ikke måle nogen effekt af helbredsundersøgelserne, hverken for de kort- eller langtuddannede. Hvad dødelighed angår, kan man ikke se nogen effekt af indsatsen, hverken for mænd eller kvinder.

Fakta om Sundhedsprojekt Ebeltoft
  • Godt 1.000 borgere i Ebeltoft fik tilbud om forebyggende helbredsundersøgelser og -samtaler.
  • Deltagerne fik tilbudt en forebyggende helbredsundersøgelse i 1991, 1992, og 1996. Herud-over fik de tilbud om forebyggende helbredssamtaler med en læge efter behov.
  • Der var udtrukket en kontrolgruppe på cirka 500 borgere, som kun fik tilbud om forebyggende helbredsundersøgelser i 1996.
  • Deltagerne i projektet samt kontrolgruppen blev undersøgt i 2006 – 15 år efter projektet blev påbegyndt.
  • Resultaterne fra 15-års-opfølgningen ligger til grund for denne evaluering, som er finansieret af Momsfondet.
  • KORA har evalueret projektet i et tæt samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet og Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Sektion for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet har leveret grunddata.