KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Sundhed

Udskriv Del på
KORA har løbende gang i rigtig mange forskellige analyse- og forskningsprojekter på sundhedsområdet.
Tilsandet sundhedskortskort

Vi har bl.a. fokus på: psykiatri, almen praksis, sundhedsøkonomi, finansiering og incitamenter, styring og ledelse, velfærdsteknologi, brugerinddragelse, forebyggelse, det nære sundhedsvæsen, sammenhængende patientforløb, tværsektorielle udfordringer og meget mere.

Sundhed i dybden og på tværs

KORA bygger videre på Dansk Sundhedsinstituts årelange erfaring og dybe kendskab til sundhedssektoren. Vi har således et indgående sektorkendskab på sundhedsområdet, og samtidig har KORA den særlige styrke, at vi har en lang række andre kompetencer i huset, som gør, at vi kan lave analyser på tværs af forskellige sektorer.

Det betyder, at vi kan lave tværsektorielle analyser på de felter, hvor sundhed har vigtige snitflader med andre sektorområder, som fx arbejdsmarked, uddannelse og den sociale sektor.

Kompetencer

Vi arbejder praksisnært, anvendelsesorienteret og tværfagligt. Det kan både være i længerevarende forskningsprojekter, og det kan være i korte og hurtige evaluerings- og udredningsopgaver. Vi har faglige eksperter på en lang række områder:

 • Økonomi og effekter
  - Vi har stærke fagligheder inden for sundhedsøkonomi og samspillet mellem sundhed og arbejdsmarked
 • Organisation, styring og ledelse
  - Vi har et hold af eksperter inden for politologi, med fokus på sundhedsvæsenets styring, organisation og ledelse
 • Borger-, patient-, og medarbejderperspektiver
  - Vi har et stærkt miljø inden for antropologi, sociologi og folkesundhedsvidenskab

Projektpartner

KORA understøtter udviklingen af det danske sundhedsvæsen og bidrager til løbende dokumentation og evalueringer på lokalt, regionalt og nationalt niveau.

Vi beskæftiger os med alt, hvad der kan bidrage til vidensgrundlaget for beslutningstagere i sundhedsvæsenet. Konkret kan det handle om mange forskellige typer opgaver. Fx:

 • Kortlægninger og udredninger
 • Forskningsprojekter
 • Evalueringer
 • Processtøtte og rådgivning
 • Medicinske teknologivurderinger
 • Foredrag og kurser

Viden i spil

KORA offentliggør og formidler alle vores analyse- og forskningsresultater, så den nye viden kan bidrage til at kvalificere sundhedsvæsenets opgaveløsning. Alle KORAs udgivelser om sundhed findes her på hjemmesiden. Desuden kan man via vores nyhedsbrev få al KORAs nyeste viden om sundhed direkte i indbakken.

Projektledere og forskere i KORA deler også gerne ud af den viden, vi har opbygget. Det kan være i form af foredrag eller længere kurser og seminarer med mulighed for erfaringsudveksling.

Kontakt

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed

4280 1915 / jakj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev