KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse i gang

Rabat- og tilskudsordninger til pensionister på udvalgte områder

VIVE undersøger en række rabat- og tilskudsordninger til pensionister på transport-, kultur- og socialområdet for MOVIA. Undersøgelsens resultater skal danne grundlag for trafikselskabets fremtidige overvejelser om pensionistrabatter

Udskriv Del på
Projektleder: Lea Graff
Projektperiode: Oktober 2017 - maj 2018
Projektet skal tilvejebringe eksempler på eksisterende rabat- og tilskudsordninger, hvor pensionister selv betaler en andel af omkostningerne. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund

Ældre og pensionister er berettigede til en lang række rabatter og tilskudsordninger. For eksempel rabat i offentlig transport, varmetillæg og pensionistrabatter på nogle museer. Trafikselskabet MOVIA opererer ligeledes med en rabatordning målrettet pensionister, et område, der i fremtiden skal takstharmoniseres. På den baggrund skal dette projekt tilvejebringe en række eksempler på eksisterende rabat- og tilskudsordninger, hvor pensionister selv betaler en andel af omkostningerne, til inspiration for MOVIAs fremtidige pensionistrabatter.

Formål

VIVE undersøger udvalgte rabat- og tilskudsordninger til pensionister på tre områder:

  • Transportområdet: rabatordninger til pensionister på tre underområder: DSB, fjernbusser og Takst Vest, der dækker trafikselskaberne i Vestdanmark.
  • Kulturområdet: rabat- og tilskudsordninger til pensionister på udvalgte tilbud, såsom aftenskoler, museer og idrætstilbud i tre kommuner. Derudover indgår medielicens som case.
  • Socialområdet: boligydelse, pensionstillægsordningen og pensionistrabat ved pasfornyelse.

Metoder

Kvalitativt studie, der præsenterer de udvalgte rabat- og tilskudsordninger i caseform. I projektet anvender vi litteratur- og lovstudier suppleret med interview med nøglepersoner, hvor det er relevant, med henblik på at tilvejebringe de nødvendige oplysninger om hver ordning.

Hvem finansierer: Trafikselskabet MOVIA
Vidensområde: Social
Kontakt

Lea Graff

Videnskabelig assistent

6195 8664 / legr@vive.dk

Lea Graff

Videnskabelig assistent

6195 8664 / legr@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev