KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet

Kommunerne står for størstedelen af det sociale arbejde i landet. Men de oplever udfordringer i arbejdet med at levere virksomme sociale indsatser på voksensocialområdet. Det viser den første, landsdækkende analyse af området, som VIVE har foretaget for Socialstyrelsen. Undersøgelsen tegner et langt klarere billede af kommunernes fælles udfordringer, end der tidligere har været.
Udskriv Del på
Forfattere: Katrine Iversen, Didde Cramer Jensen, Mathias Ruge og Mads Thau
Udgivet: December 2018

Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet

Kommunerne oplever udfordringer i arbejdet med en række målgrupper på voksensocialområdet. De samme udfordringer går igen på tværs af kommunerne. Forskellige rammebetingelser spiller ikke nogen særlig rolle. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Kommunernes arbejde på voksensocialområdet er fyldt med mange og komplekse problemstillinger. For første gang har VIVE nu skabt overblik over de områder, hvor kommunerne især oplever udfordringer i arbejdet med de faglige aspekter af de sociale indsatser.

Undersøgelsen viser, at kommunerne oplever udfordringer i arbejdet med en række målgrupper på voksensocialområdet. Den viser også, at de samme udfordringer går igen på tværs af kommunerne, og at forskellige rammebetingelser ikke spiller nogen særlig rolle.

Kommunerne oplever de største udfordringer i arbejdet med borgere med psykiske vanskeligheder. De oplever især udfordringer i arbejdet med borgere med svære psykiske lidelser, der udskrives fra behandlingspsykiatrien, og i arbejdet med borgere med komplekse sociale problemstillinger, der skal håndteres samtidigt, fx både misbrug og en psykisk lidelse.

De næststørste udfordringer opleves i arbejdet med udsatte voksne, fx unge med hashmisbrug, og i arbejdet med ældre borgere på voksensocialområdet, der også får somatiske lidelser.

Desuden oplever kommunerne, at koordinering på tværs af sektorer er en særlig stor udfordring. Det er fx en udfordring at overtage en borger fra den regionale psykiatri og få iværksat en rettidig og tilstrækkelig kommunal indsats.

Baggrund

VIVEs undersøgelse bidrager til Socialpolitisk Redegørelse 2018. Undersøgelsen er gennemført for Socialstyrelsen og afdækker de faglige udfordringer, som kommunerne oplever i forhold til at levere virksomme indsatser på voksensocialområdet. Undersøgelsen giver et datainformeret grundlag om kommunernes udfordringer med at levere virksomme sociale indsatser. Data-grundlaget kan understøtte fremtidige politiske og administrative beslutningsoplæg om prioritering af midler til at udvikle en vidensbaseret socialpolitik på voksensocialområdet.

Metode

Undersøgelsen består af to dele: en foranalyse og en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse.

Foranalysen er gennemført som en interviewundersøgelse blandt udvalgte kommunale repræsentanter. De udfordringer, VIVE identificerede, er herefter tematiseret og kvalificeret gennem inddragelse af undersøgelsens interessentfølgegruppe, eksperter på voksensocialområdet og aktuel viden om de identificerede udfordringer.

Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet på baggrund af fundene i foranalysen og afdækker udbredelsen af de identificerede udfordringer på tværs af landets kommuner. Derudover belyser den, hvor store kommunernes oplevede udfordringer er, hvilke typer af udfordringer kommunerne oplever, samt kommunernes behov for ekstern understøttelse i forhold til at imødekomme udfordringerne.

På baggrund af kommunernes besvarelse af spørgeskemaet og udvalgte baggrundsvariable fra de offentlige registre er det endvidere undersøgt, om der er systematisk forskel på oplevede udfordringer på tværs af kommunerne.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Børne- og Socialministeriet
Vidensområde: Social