KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kultur og holdninger til kørsel i påvirket og/eller svækket tilstand

En gennemgang af danske studier
Det er blevet mere uacceptabelt at køre bil i påvirket og/eller svækket tilstand. Danskernes holdning stemmer imidlertid ikke i alle tilfælde overens med deres oplyste adfærd i trafikken. Det viser en litteraturgennemgang, som VIVE har foretaget af danske studier af danskernes kultur omkring og holdninger til kørsel i påvirket og/eller svækket tilstand.
Udskriv Del på
Udgivet: November 2018

Kultur og holdninger til kørsel i påvirket og/eller svækket tilstand

Det er blevet uacceptabelt blandt danskerne at køre bil i påvirket og/eller svækket tilstand. Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Baggrund

VIVE har foretaget en gennemgang af danske studier af danskernes kultur omkring og holdninger til kørsel i påvirket og/eller svækket tilstand, fx som følge af påvirkning af medicin, træthed eller sygdom. Formålet har været at få indsigt i danskernes holdninger til dette emne. Det skal bidrage til vidensgrundlaget for undervisning på ANT-kurser (Alkohol-, Narko- og Trafikkurser). VIVE har haft til opgave at evaluere ANT-kurserne med henblik på at få et grundlag for at iværksætte arbejdet med at revidere undervisningsplanen for ANT-kurserne. Litteraturgennemgangen af kultur omkring og holdninger til kørsel i påvirket og/eller svækket tilstand indgår som en del af den samlede evaluering, som VIVE har gennemført af ANT-kurser.

Konklusion/resultater

Litteraturgennemgangen viser, at det er blevet uacceptabelt blandt danskerne at køre bil i påvirket og/eller svækket tilstand. Hele 99 pct. af danskerne finder det uacceptabelt. Næsten tre fjerdele af danskerne angiver, at de ikke drikker alkohol eller kun tillader sig at drikke én genstand, hvis de skal ud at køre bil.

Danskernes holdning til kørsel i påvirket og/eller svækket tilstand stemmer imidlertid ikke i alle tilfælde overens med deres faktiske adfærd i trafikken. Mere end hver tieende dansker angiver, at de ind i mellem eller sjældnere har kørt spirituskørsel eller kørt efter indtag af medicin med advarsel om at køre. Mere end halvdelen erkender, at de har været for trætte til at køre bil. Der synes herudover at være en stærk sammenhæng mellem oplevelsen af spænding og spirituskørsel blandt unge, som er dømt for spirituskørsel.

Metode

VIVE har foretaget en gennemgang af publicerede studier i perioden januar 2006 til primo marts 2017, som belyser kultur omkring og holdninger til kørsel i påvirket og/eller svækket tilstand. Den systematiske litteratursøgning i relevante danske og internationale databaser for videnskabelig litteratur er afgrænset til studier, der på forskellige vis berører eller mere udførligt beskriver eller analyserer kultur omkring og holdninger til kørsel i påvirket og/eller svækket tilstand. Søgningerne er baseret på anvendelse af såvel kontrollerede emneord samt fritekst.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: De fem regioner
Vidensområder: Social, Sundhed

Kontakt

Susanne Reindahl Rasmussen

Seniorprojektleder

4139 3524 / srra@vive.dk

Pia Kürstein Kjellberg

Forsknings- og analysechef

4139 3528 / piak@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev