KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Eksempel på anvendelse af SØM
VIVE og Incentive har udviklet den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, for Socialstyrelsen. Dette er et af fire eksempler på, hvordan modellen kan anvendes. Eksemplet er en koordinerende indsatsplan rettet mod borgere med psykisk sygdom, hvor sundhedspersonalet og kommunerne anvender planen som det centrale samarbejdsredskab.
Udskriv Del på
Udgivet: Januar 2018

Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Baggrund

Forløbsprogrammet foregår i et samarbejde mellem Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen. Programmet er rettet imod borgere, der har en psykisk sygdom og samtidigt er misbrugere af alkohol eller euforiserende stoffer. Hovedindholdet af indsatsen er, at sundhedspersonalet og kommunerne skal koordinere indsatsen over for borgeren ved at anvende en koordinerende indsatsplan som det centrale samarbejdsredskab.

Formål

Formålet med eksemplet er at illustrere, hvordan SØM og SØMs vidensdatabase, kan anvendes for en indsats med disse særlige forhold:

  • Målgruppen for indsatsen dækker over flere af målgrupperne i SØMs vidensdatabase.
  • Omkostningerne ved indsatsen er ukendte og medtages derfor ikke.
  • Der er ikke noget klart effektmål for indsatsen.
  • Antallet af borgere, der er i målgruppen for indsatsen, er svært at bestemme.

Beskrivelse af, hvordan modellen kan anvendes

Forløbsprogrammets målgruppe dækker over op til otte forskellige målgrupper i SØMs vidensdatabase, så det er ikke muligt at gennemføre en samlet beregning for forløbsprogrammet. Derfor gennemføres en beregning for fire af disse målgrupper:

  • Mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug: alkoholmisbrug, psykiatrisk sygehuskontakt
  • Mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug: substitutionsbehandling, psykiatrisk sygehuskontakt
  • Mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug: ingen substitutionsbehand-ling (18-25 år), psykiatrisk sygehuskontakt
  • Mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug: ingen substitutionsbehand-ling (25-65 år), psykiatrisk sygehuskontakt.

Beregningen medtager ikke omkostningerne til indsatsen, da der ikke findes en samlet opgørelse af disse. Derfor gennemføres beregningen også kun for én person fra hver af målgrupperne.

Resultatet af beregningen giver dermed oplysninger om, hvor meget de forventede økonomiske konsekvenser af forløbsprogrammet afhænger af, hvilken SØM-målgruppe der anvendes i beregningen.


Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Samarbejdspartnere: Incentive
Hvem har finansieret: Socialstyrelsen
Vidensområder: Social, Økonomi og administration
Kontakt

Mette Verner

Professor MSO

2444 7088 / meve@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev