KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Børnenes Brobygger

Baselineundersøgelse af samarbejdet mellem Herning Kommune og civilsamfundet
Der er potentiale for at styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund i et nyt projekt, der skal understøtte udsatte børn og unges positive udvikling. Det viser en baselinemåling, som VIVE har gennemført for Red Barnet i Herning Kommune.
Udskriv Del på
Udgivet: Februar 2018

Børnenes Brobygger

Projektet ’Børnenes Brobygger’ skal bygge bro mellem kommunens tilbud og civilsamfundets tilbud. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Red Barnet har i samarbejde med Herning Kommune udviklet projekt ’Børnenes Brobygger’. Projektet skal understøtte udsatte børn og unges positive udvikling og styrke den tidligt forebyggende indsats. Det skal ske ved at etablere et tæt og koordineret samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet, for eksempel den lokale sportsklub, spejderklub eller frivillige sociale tilbud.
Tanken bag brobyggerfunktionen er at skabe værdi og sammenhæng for de udsatte børn og unge ved at kombinere den kommunale tilbudsvifte med civilsamfundets mange tilbud. VIVE evaluerer udviklingsprojektet, og dette notat er en baselinemåling af samarbejdet mellem kommune og civilsamfund ved projektets start. Baselinemålingen skal danne grundlag for at måle den udvikling, som brobyggerfunktionen skaber i samarbejdet mellem kommune og civil-samfund.

Konklusion

Målingen viser, at kommunale aktører som for eksempel sagsbehandlere, SSP-medarbejdere og sundhedsplejersker i højere grad inddrager løsninger fra civilsamfundet, når de møder børn og unge i en udsat position, end medarbejdere i skole og dagtilbud gør. De benytter sig først og fremmest af sportsklubber og i mindre grad af sociale foreninger.
Baselinemålingen tyder desuden på, at der er et potentiale for at styrke samarbejdet mellem civilsamfundet og kommunen, fordi en relativt stor del af aktørerne i dag slet ikke samarbejder. Blandt dem, der allerede samarbejder, vurderer godt halvdelen, at samarbejdet er godt eller rigtig godt.

Metode

Baselinemålingen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 550 kommunale aktører og 310 repræsentanter fra civilsamfundet i Herning Kommune.

Type: Notat
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Det Obelske Familiefond
Vidensområder: Børn og unge, Social