KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social

Udskriv Del på
KORA har løbende gang i rigtig mange analyse- og forskningsprojekter på socialområdet.
mennesker på gaden

Vi har fokus på kvalitet, økonomi, organisering og implementering af indsatser på ældreområdet, det specialiserede socialområde og på socialområdet i øvrigt. På ældreområdet beskæftiger vi os bl.a. med sund aldring, ældres økonomi, ældres plejebehov, rehabilitering, og principper for god pleje. 

På handicapområdet ser vi på bl.a. på kommuners og regioners og statens tilbud om rådgivning, behandling og sociale ydelser til mennesker med handicap. Indenfor psykiatrien har vi bl.a. fokus på Shared Care, som skal bidrage til bedre samspil mellem aktører på sundheds- og socialområdet.

Desuden laver vi analyser om inddragelse af brugere, pårørende og frivillige, effektiv sagsbehandling, digitalisering, kompetenceudvikling, brugeroplevelser, integration og meget mere.

Effekt og kvalitet

En af KORAs særlige styrker på socialområdet er, at vi kan kombinere de forskellige metodemæssige og sektorfaglige kompetencer, der er i huset. Det betyder fx, at vi kan kombinere kvalitative og kvantitative analysemetoder og derved kan vi bidrage med evidensbaseret viden om både kvalitet og effekt af sociale indsatser overfor mange forskellige befolkningsgrupper.

Det betyder desuden, at vi kan lave tværsektorielle analyser på de felter, hvor socialområdet har vigtige snitflader med andre sektorområder, som fx sundhed, børn & unge og arbejdsmarked og økonomi & administration.

Kompetencer

Vi arbejder evidensbaseret, anvendelsesorienteret og tværfagligt. Det kan både være i længerevarende forskningsprojekter og i hurtige evaluerings- og udredningsopgaver. Vi har faglige eksperter og kompetencer på en lang række områder:

  • Evaluering: Vi gennemfører både effektevalueringer med brug af forskellige typer af kontrolgrupper eller naturlige eksperimenter og procesevalueringer, hvor KORA enten holder sig på sidelinjen eller indgår direkte i arbejdet med at udvikle løsninger.
  • Effektmåling og cost benefit: Også på socialområdet er der behov for at se på effekterne af de indsatser, der sættes i værk. KORA har stærke komptencer til at måle effekter af indsatser og til at analysere, om effekten står mål med omkostningerne.  
  • Samspil mellem brugere og aktører: Borgere med sociale problemer har brug for et godt samspil mellem aktører, fx på arbejdsmarkeds-, sundheds- og socialområdet. KORA har fokus på realtioner mellem borgere og det offentlige og mellem offentlige instanser indbyrdes.

Viden i spil

KORA offentliggør og formidler alle vores analyse- og forskningsresultater, så den nye viden kan bidrage til at kvalificere den offentlige sektors opgaveløsning. Alle KORAs udgivelser om socialområdet findes her på hjemmesiden. Desuden kan man via vores nyhedsbrev få al KORAs nyeste viden om socialområdet direkte i indbakken.

Projektledere og forskere i KORA deler også gerne ud af den viden, vi har opbygget. Det kan være i form af foredrag eller længere kurser og seminarer med mulighed for erfaringsudveksling.

Kontakt

Leif Olsen

Programleder for Social

3158 7781 / leol@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev