KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Vi tilbyder

Udskriv Del på
KORA skaber viden, der bidrager til at udvikle den offentlige sektor. Vi gennemfører både analyseopgaver for kommuner, regioner og statslige enheder og for private virksomheder og organisationer.

KORAs mål er at producere og formidle viden, som kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. Vi er en uafhængig analyse- og forskningsinstitution, som både igangsætter projekter af egen drift og efter konkrete behov fra samarbejdspartnere og rekvirenter. Vi har særligt fokus på de centrale regionale og kommunale sektorområder:

KORA beskæftiger sig også med en lang række temaer, der går på tværs af disse sektorer. Det gælder fx: produktivitet, velfærdsteknologi, styring og motivation af offentlige medarbejdere, tværsektorielt samarbejde, brugerinddragelse, samskabelse, udvikling af folkeskolen og meget mere.

Kompetencer og opgavetyper

KORA har stærke metodemæssige kompetencer, både på det kvalitative og det kvantitative felt. En af vores styrker er, at vi kan arbejde på tværs – både af sektorer og metoder.

Vi laver fx analyser, hvor vi kombinerer benchmarkingmetoder med kvalitative interviews. Derved kommer vi et spadestik dybere og kortlægger ikke blot, hvem der udnytter ressourcerne mest optimalt, men også hvordan og hvorfor. Og vi kan kombinere dybdegående viden fra flere forskellige sektorer, så vi kan belyse problemstillinger, der fx ligger i spændingsfeltet mellem socialområdet, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

Vi tilbyder at løse følgende typer af opgaver:

 • Evalueringer af kommunale og regionale indsatser og projekter 
 • Evalueringer af nationale forandringsprojekter, fx Kommunalreformen, Folkeskolereformen etc.
 • Effektanalyser 
 • Produktivitetsanalyser og cost-benefit-analyser
 • Benchmarkinganalyser 
 • Analyser af styrings- og ledelsessystemer
 • MTV-analyser til sundhedsvæsnet om kvalitet, organisering, økonomi og udvikling
 • Kvalitative analyser
 • Kommunaløkonomiske analyser
 • Demografimodeller
 • Økonometriske analyser
 • Evaluerings- og undersøgelsesdesign
 • Rådgivning og konsulentbistand
 • Implementeringsstøtte
 • Facilitering af organisatoriske processer
 • Foredrag og faglige oplæg

I menuen øverst på denne side kan du læse mere om vores aktuelle projekter indenfor de forskellige sektorområder.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at høre, hvad KORA kan hjælpe dig og din organisation med, er du meget velkommen til at kontakte os:

Mickael Bech
Direktør
E-mail: mibe@kora.dk
Telefon: 2361 2464

Hans Hummelgaard
Analyse- og forskningschef for kvalitet og effektivitet
E-mail: hahu@kora.dk
Telefon: 4240 8141

Peter Holdt-Olesen
Analyse- og forskningschef for økonomi og benchmarking
E-mail: peho@kora.dk
Telefon: 7226 9976

Vibeke Normann Andersen
Analyse- og forskningschef for styring, organisation og ledelse
E-mail: vian@kora.dk
Telefon: 9135 6202

Pia Kürstein Kjellberg
Analyse- og forskningschef for evaluering og innovation
E-mail: piak@kora.dk
Telefon: 4139 3528