KORAs organisation

Udskriv Del på
KORA er organiseret i fire faglige afdelinger, hvor medarbejdere med forskellige kompetencer arbejder sammen på tværs.

KORAs ledelse består af:

  • Direktør Mickael Bech
  • Analyse- og forskningschef Hans Hummelgaard
  • Analyse- og forskningschef Peter Holdt-Olesen
  • Analyse- og forskningschef Vibeke Normann Andersen
  • Analyse- og forskningschef Pia Kürstein Kjellberg
  • Administrationschef Arne Bjerre Hårbo
  • Kommunikationschef Charlotte Konow

KORA er organiseret i fire tværgående afdelinger, som har hvert sit fokus:

Økonomi og benchmarking

Vi skaber overblik over kommunernes og regionernes opgaveløsning på de forskellige sektorområder. Vi stiller skarpt på deres ressourceanvendelse og økonomistyring og på den tværgående prioritering mellem serviceområder. Fokus er på de overordnede udviklingstendenser og ikke mindst på variationen mellem de organisatoriske enheder. En central opgave er at identificere enheder med effektiv opgaveløsning, som kan inspirere andre enheder.

Kontakt analyse- og forskningschef Peter Holdt-Olesen: peho@kora.dk

Styring, organisation og ledelse

Vi producerer viden om styrings-, organiserings- og ledelsesmodeller i kommuner og regioner, herunder hvilke effekter de har på kvalitet, resultater og udgiftsniveau samt på medarbejdernes motivation og præstationer. Vi laver analyser af ledelse og koordination, mål- og resultatstyring, regel- og processtyring, kvalitetssikringssystemer, regelforenkling og afbureaukratisering, incitamenter og offentlig-privat samarbejde.

Kontakt analyse- og forskningschef Vibeke Normann Andersen: vian@kora.dk 

Evaluering og innovation

Vi skaber vi viden om, hvordan kvalitet, bedre ressourceanvendelse og effektivitet skabes og hvordan de gode løsninger spredes og forankres. Vi har stærke evalueringskompetencer og en bred portefølje af evalueringer og analyser. Samtidig vendes blikket mod nye løsninger; herunder nye organiseringsformer, teknologier, co-design, organisatorisk innovation og brugerinddragelse.

Kontakt analyse- og forskningschef Pia Kürstein Kjellberg: piak@kora.dk

Kvalitet og effektivitet

Vi skaber viden om, hvilke indsatser i kommuner og regioner, der virker og for hvem. Der ses også på sammenhængene mellem kvalitet og ressourceforbruget og dermed også udviklingen i produktiviteten. Kvalitet måles dels i form af de endelig resultater for borgerne og dels i form af mere subjektive mål som oplevet kvalitet, præferencer mv.

Kontakt analyse- og forskningschef Hans Hummelgaard: hahu@kora.dk