KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Om KORA

Udskriv Del på
KORA gennemfører forskning og analyser, der kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.
DSC 1703

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, laver analyser og forskning om og til kommuner og regioner. KORAs mål er at bidrage med viden, som kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring af den offentlige sektor.

KORA har et særligt fokus på de centrale regionale og kommunale sektorområder: sundhed, børn og unge, socialområdet, arbejdsmarked og uddannelse samt økonomi og administration.

KORA beskæftiger sig også med en lang række temaer, der går på tværs af disse sektorer. Det gælder fx offentlig produktivitet og velfærdsteknologi.

Kompetencer

KORA løser bl.a. disse typer af opgaver:

  • Praksisnære evalueringer og effektanalyser af kommunale og regionale indsatser inden for alle sektorer
  • Analyser til sundhedsvæsnet og de øvrige velfærdsområder om kvalitet, organisering, økonomi og udvikling
  • Forsknings- og analyseopgaver inden for bl.a. offentlig styring ledelse, kommunaløkonomi og ressourceanvendelse

KORA har omkring 140 medarbejdere, som har stærke forsknings- og analysefaglige kompetencer og indgående sektorkendskab. Vi besidder solide kompetencer både inden for kvalitative og kvantitative analysemetoder, og medarbejderskaren tæller bl.a. økonomer, politologer, sociologer, psykologer mm.

Uafhængighed

KORA blev oprettet den 1. juli 2012. Det er et uafhængigt institut, som hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Den viden, KORA skaber, er uvildig. Instituttet skal rådgive offentlige myndigheder samt formidle resultaterne af instituttets arbejde til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt.

Både offentlige og private organisationer kan købe analyser og forskning af instituttet. Kontakt os på +45 444 555 00

CVR-nr. 29 13 68 07

EAN-nr. 5798009814159

 

KORA og SFI fusionerer

KORA og SFI samles pr. 1. juli 2017 i en ny og større enhed under navnet Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Sammenlægningen af institutionerne sker som følge af finanslovsaftalen for 2017.

Med fusionen vil de to institutioner blive lagt sammen til én større og mere slagkraftig institution. Herudover indgår sammenlægningen som en del af det aftalte grundlag for finansieringen til finansloven for 2017, hvilket vil indebære en besparelse på 5 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. årligt herefter. Besparelsen forventes gennemført uden, at kernefaglige aktiviteter i de to institutioner berøres.

Sammenlægningen kræver en lovændring, som ventes at ske i foråret 2017. Der vil være tale om en faglig fusion. Det indebærer, at den nye institution vil få til formål at forske i og analysere på både KORA og SFIs nuværende arbejdsområder.