KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Lyngby-Taarbæk Kommunes administrative ressourceforbrug

Benchmarking i forhold til Rudersdal, Hillerød og Skanderborg Kommuner
Ser man på de rå nøgletal, har Lyngby-Taarbæk Kommune et højere administrativt ressourceforbrug end udvalgte sammenlignelige kommuner. Mindst halvdelen af forskellene skyldes dog teknikaliteter, som knytter sig til forskelle i kommunernes praksis omkring organisering og kontering. En væsentlig del af de resterende forskelle hænger sammen med ekstraordinært store varmeudgifter, kantinetilskud og særligt strategisk prioriterede opgaver.
Udskriv Del på
Forfattere: Thomas Astrup Bæk, Kurt Houlberg, Steffen Kruse Juul Krahn og Bo Panduro
Udgivet: Januar 2018

Lyngby-Taarbæk Kommunes administrative ressourceforbrug

Mindst halvdelen af forskellene i det administrative ressourceforbrug skyldes teknikaliteter. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Baggrund

Siden kommunalreformen har der været stærkt fokus på kommunernes administrative ressourceforbrug. Både i den kommunale sektor som helhed og i de enkelte kommuner er der stigende interesse for at benchmarke det administrative ressourceforbrug og den administrative opgaveløsning. Det sker med henblik på at afsøge muligheder for at indhøste administrative rationaliseringspotentialer ved at lære af andre kommuners administrative styring og praksis.

Lyngby-Taarbæk Kommune har således bedt VIVE om at benchmarke kommunens administrative ressourceforbrug med ressourceforbruget i tre sammenlignelige kommuner og tegne et billede af, hvilke administrative udgiftselementer der fylder relativt mere i Lyngby-Taarbæk Kommunes administrative ressourceforbrug. De tre sammenlignelige kommuner er Rudersdal, Hillerød og Skanderborg.

Resultater

Valideringsforløbet i undersøgelsen viser, at der er grund til at have stort fokus på forskelle i kommunernes praksis omkring kontering og registrering, når man sammenligner kommunernes administrative udgifter.

Omkring halvdelen af det administrative ressourceforbrug, som Lyngby-Taarbæk Kommune overstiger de tre sammenligningskommuner med på de ’rå’ nøgletal, kan således tilskrives teknikaliteter, der er knyttet til for eksempel kontering af forsikringsudgifter, udkontering af administrativt overhead og leje af administrationsbygninger. Når der er korrigeret for disse teknikaliteter, som er identificeret i valideringsforløbet, ligger det administrative personaleforbrug i Lyngby-Taarbæk Kommune under eller på niveau med de tre sammenligningskommuner. At Lyngby-Taarbæk Kommunes samlede administrative ressourceforbrug er højere end i sammenligningskommunerne, skyldes således ikke, at kommunen har højere administrative personaleudgifter. Det skyldes, at kommunen har større udgifter pr. indbygger til centralt konterede administrative driftsudgifter ud over løn. En væsentlig del af forskellene i disse udgifter kan tilskrives ekstraordinært store varmeudgifter, kantinetilskud og det, kommunen opfatter som særligt strategisk prioriterede opgaver vedrørende erhvervsudvikling og turisme.

Metode

Analysen af det administrative ressourceforbrug er baseret på den såkaldte kombinerede metode, som trækker på både data om kommunernes administrative personaleforbrug og data fra kommunernes regnskaber over centrale administrative driftsudgifter. Lyngby-Taarbæk Kommunes administrative ressourceforbrug sammenlignes med tre udvalgte kommuner – Hillerød, Rudersdal og Skanderborg – som ligner Lyngby-Taarbæk Kommune med hensyn til geografi og befolkningssammensætning med betydning for de administrative udgiftsbehov. For at øge lærings- og videnspotentialet for Lyngby-Taarbæk Kommune er deltagerkommunerne endvidere udvalgt, så de i udgangspunktet (før valideringsforløbet) har lavere administrativt ressourceforbrug end Lyngby-Taarbæk Kommune. Sammenligningen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og de tre sammenligningskommuner er baseret på en grundig validering af grunddata og nøgletal gennem valideringsworkshops med de fire kommuner.

Type: Rapport
Udgiver: VIVE, København
Hvem har finansieret: Lyngby-Taarbæk Kommune
Vidensområde: Økonomi og administration
Kontakt

Kurt Houlberg

Professor MsO i kommunaløkonomi

3157 6684 / kuho@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev