KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 24. januar 2017

Ny model til at beregne økonomien i sociale indsatser

Udskriv Del på

KORA og Incentive er ved at udvikle den socialøkonomiske investerings-model (SØM), som kan bruges til at udarbejde økonomiske evalueringer på socialområdet. Modellen udvikles for Socialstyrelsen og forventes at være klar til brug i slutningen af 2017.

Mennesker ved station
SØM-modellen kommer med et bud på, hvilken effekt indsatsen vil have og beregner hvilke økonomiske konsekvenser kommunerne kan forvente af indsatsen. Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Når kommuner og private aktører i dag iværksætter sociale indsatser for hjemlø-se, udsatte børn eller personer med handicap, har de sjældent fuldt overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser indsatsen vil have.

Det skal en helt ny model nu råde bod på. Ud fra angivelse af målgruppe og ind-satstype vil SØM-modellen på baggrund af modellens effektskøn beregne, hvilke økonomiske konsekvenser man kan forvente af indsatsen.

- Der er i de seneste år kommet større bevågenhed omkring de økonomiske effekter af indsatser på socialområdet. Den nye model giver en større indsigt og et bedre beslutningsgrundlag i forhold til de økonomiske konsekvenser, når der skal iværksættes sociale indsatser, siger seniorforsker i KORA Rasmus Højbjerg Jacobsen.

Sociale indsatser er en investering i mennesker 

Tankegangen bag modellen er, at man ser på de sociale indsatser som en inve-stering i mennesker. Modellens styrke er, at den i tillæg til de menneskelige gevinster ved sociale indsatser kan give et bud på økonomiske konsekvenser på en lang række områder.

- En social indsats skal jo først og fremmest gøre en forskel for de mennesker, man vil hjælpe, men derudover kan der være betydelige økonomiske gevinster ved sociale indsatser. Det kan fx være i form af færre udgifter til behandling i sundhedssystemet eller offentlige overførsler, siger Rasmus Højbjerg Jacobsen.

Økonomisk overblik

SØM-modellen giver mulighed for at se de sociale indsatser i et mere langsigtet perspektiv.

- Det giver et bedre udgangspunkt for at iværksætte dyre indsatser nu og her, hvis man kan se, at det medfører færre udgifter og højere indtægter i årene fremover, siger Rasmus Højbjerg Jacobsen.

Den kommende økonomiske model giver overblik over følgende hovedelemen-ter omkring de sociale indsatser:

1. De direkte effekter af indsatser. Det kan fx være, at en stofmisbruger forbliver stoffri efter en indsats, eller at en hjemløs får sin egen bolig.

2. De økonomiske konsekvenser, fx at stofmisbrugeren eller den tidligere hjemløse ikke længere skal modtage så meget i overførselsindkomst, bruger færre sundhedsydelser eller begår mindre kriminalitet.

Modellens output vil være et økonomisk ”regnskab” for den betragtede indsats og en fordeling af udgifter og gevinster på kommuner, regioner og staten. Des-uden viser modellen den tidsmæssige udvikling i regnskabet.

Værktøjet forventes at være færdigt og klart til brug i slutningen af 2017. Model-lens primære brugere forventes at blive kommuner, NGO’er, fonde o.l.