KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyhed, 24. januar 2017

Begrænset udbud af børnepasning til forældre med skæve arbejdstider

Udskriv Del på

Kun i få kommuner findes der pasningsmuligheder for børn, hvis forældre arbejder om aftenen, natten eller i weekenden, viser ny undersøgelse. Men samtidig gør forældrene kun i begrænset omfang brug af de tilbud, der findes.

Pige tager overtøj på
I rundt regnet to ud af tre kommuner er der mulighed for pasning i daginstitution uden for tidsrummet 6.30 til 17.00. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Der skal være balance mellem arbejdsliv og familieliv. Også for de forældre, der har svært ved at få arbejdstider til at hænge sammen med daginstitutionernes almindelige åbningstider. Sådan lyder argumentet ofte, når kravet om mere fleksible daginstitutioner dukker op i debatten om balancen i familielivet.

I rundt regnet to ud af tre kommuner er der mulighed for pasning i daginstitution uden for tidsrummet 6.30 til 17.00. Det viser en kortlægning af udbuddet af dagtilbud med udvidede åbningstider i landets kommuner, som KORA har foretaget for Børne- og Socialministeriet.

Fakta om undersøgelsen
Bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne og kortlægger dagtilbud, der tilbyder pasning ud over tidsrummet 6.30 til 17.00. 95 kommuner har deltaget i undersøgelsen, som viser, at:

• I 62 kommuner er der mulighed for pasning tidlig morgen – i 19 af dem før kl. 6.00. I alt åbner 769 institutioner kl. 6, mens 37 åbner tidligere end det.

• I 61 kommuner er der mulighed for pasning sen eftermiddag eller aften – i 14 af dem efter kl. 19. I alt 322 institutioner lukker senere end kl. 17. Af dem har 39 pasning efter kl. 18.

• I 10 kommuner er der mulighed for pasning i weekenden – i 5 af dem om lørdagen og i 5 af dem både lørdag og søndag. I alt drejer det sig om 13 institutioner, hvoraf 5 kun har åbent om lørdagen.

• I 9 kommuner findes der døgnåbne institutioner – i 3 af dem både i hverdage og weekender, i 5 af dem kun i hverdagene og i en enkelt kun i weekenden. I alt 10 institutioner på landsplan har døgnåbent hverdage og/eller weekender.

Kortlægningen viser også, at flertallet af institutionerne med pasningsmulighed uden for almindelig åbningstid åbner eller lukker en halv til en hel time tidligere eller senere end de almindelige åbningstider.

Kun i enkelte kommuner findes daginstitutioner med pasning om aftenen, om natten og i weekenderne. Disse tilbud bliver dog kun i begrænset omfang benyttet af forældrene, vurderer kommunerne.

Få tilbud før kl. 6 og efter kl. 18

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner. Den viser eksempelvis, at der i 62 kommuner findes institutioner, der tilbyder pasning før kl. 6.30. Men kun i 19 af de 62 kommuner er det muligt at aflevere sine børn før kl. 6.00. Opgjort i antal institutioner betyder det, at 769 institutioner på landsplan åbner kl. 6, mens kun 37 åbner tidligere end det.

Billedet går igen, når det gælder pasning i sene eftermiddags- og aftentimer. Denne mulighed findes i 61 kommuner. Men kun i 14 af dem er det muligt efter kl. 19. Det svarer til, at 322 institutioner lukker senere end kl. 17, men kun 39 af dem senere end kl. 18.

I 9 kommuner findes der døgnåbne institutioner. I 3 af kommunerne både hverdag og weekend, i 5 kun hverdag og i 1 kommune kun weekend. I alt har 10 institutioner på landsplan døgnåbent.

Begrænset brug af de udvidede åbningstider

De kommuner, hvor der findes institutioner med udvidede åbningstider, vurderer imidlertid, at tilbuddene generelt kun bliver benyttet i begrænset omfang. Især pasning i de tidlige morgentimer bliver benyttet af forældrene, mens aften-, natte- og weekendtimer sjældent gør.

– Det betyder jo ikke, at ingen forældre har behov for pasning om aftenen eller i weekenden. Men kommunernes tilbagemeldinger tyder på, at forældrene på de tidspunkter typisk finder andre løsninger, for eksempel bedsteforældre eller barnepiger, siger projektleder i KORA Katrine Nøhr.

Der findes dog både eksempler på tilbud, der stort set ikke eller ligefrem aldrig bliver brugt, og eksempler på tilbud, der bliver brugt hyppigere og mere stabilt. Nogle kommuner har tidligere udbudt tilbud, som siden er lukket igen, fordi de ikke blev brugt.

Stor forskel på tilbuddene

Blandt kommunerne kan man finde flere forskellige typer af tilbud og måder at organisere dem på.

En kommune har eksempelvis etableret en døgnåben børnegruppe i en af kommunens institutioner. Den fungerer som en almindelig institution i dagtimerne, men har oveni et særskilt tilbud om pasning aften og nat frem til lørdag morgen. Selv om belægningen sjældent overstiger 40-50 procent, bliver tilbuddet brugt stabilt.

Omvendt har en anden kommune gennem de seneste to år tilbudt forældre en ’personlig’ åbningstid i barnets dagtilbud. Her kan man med to ugers varsel aftale pasning i tidsrummet 5.30 til 18.30, dog kun i en kortere periode. Tilbuddet er gratis, men var på undersøgelsestidspunktet endnu ikke blevet benyttet.

I en tredje kommune har man valgt at købe sig til en række pladser i en privatejet institution med udvidede åbningstider.

Herudover har forældre i alle kommuner mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning. Det er dog ikke kommunernes vurdering, at private pasningsordninger i stort omfang bliver brugt af forældre til at sikre pasning uden for almindelig åbningstid.

– Der findes flere typer af dagtilbud, der kan skabe fleksibilitet for forældre med skæve arbejdstider. Hvad der er den rigtige tilbudskonstruktion i den enkelte kommune, vil afhænge af forældrenes behov og andre lokale forhold, siger Katrine Nøhr.

Katalog skal inspirere kommunerne

De forskellige typer af tilbud gør det muligt for kommunerne at lære af hinanden i forhold til at opbygge dagtilbud, der på bedst mulig vis giver fleksible vilkår for de forældre, der har behov for børnepasning uden for almindelig arbejdstid.

Undersøgelsen følges derfor op af et inspirationskatalog, der skal beskrive konkrete eksempler på tilbud, som kan være med til at sikre en god balance mellem arbejdsliv og familieliv for forældre med skæve arbejdstider. Kataloget udkommer i 2017.

Mere fra samme projekt
Kontakt

Katrine Nøhr

Projektleder

3369 7705 / kano@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev