KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Økonomi og administration

Udskriv Del på
KORA har løbende gang i rigtig mange analyse- og forskningsprojekter på økonomi- og administrationsområdet.
møntkort (1)

Vi har bl.a. fokus på: økonomistyring i kommunerne, produktivitet, effektiv administration, sundhedsøkonomi, benchmarking, budgetmodeller, økonomiske incitamenter og meget mere. 

Vi beskæftiger os også med styring, organsiation og ledelse, hvor vi bl.a. har fokus på afbureaukratisering, motivation og styring af offentligt ansatte, økonomiske incitamenter og effektiv organsiering. 

Konkurrenceudsættelse og andre former for offentligt samarbejde med private aktørerer er også et af vores fokusområder. Her laver vi analyser og forskning om OPP, OPS, OPI og andre former for offentligt-privat samspil.

Benchmarking

En af KORAs særlige styrker på økonomiområdet er vores stærke kompetencer inden for benchmarking. Vi benytter avancerede benchmarkingmodeller, der tager højde for kommuner og regioners forskellige rammevilkår og socioøkonomiske sammensætning. Desuden udfører vi med benchmarking med Data Envelopment Analysis (DEA).

Vores ambition er at gå skridtet videre, så vi ikke kun levere benchmarkinganalyserne, men også går bag om tallene og laver kvalitative analyser af, hvad der er årsagen til de forskelle, vi finder i benchmarkingen.

Samtidig har KORA den særlige styrke, at vi har en lang række andre kompetencer i huset, som gør, at vi kan koble vores økonomiske analyser med analyser på de indholdsmæssige områder, som fx sundhed, arbejdsmarked, uddannelse, børn og unge og den sociale sektor.

Kompetencer

Vi arbejder anvendelsesorienteret og tværfagligt. Det kan både være i længerevarende forskningsprojekter, og det kan være i kortere analyser. Vi har faglige eksperter på en lang række områder:

  • Effektivitets- og produktivitetsanalyser: Vi har et solidt fagligt miljø inden for effektivitets- og produktivitetsanalyser og har bl.a. leveret en omfattende analyser til produktivitetskommisssionen
  • Økonomiske analyser: Vi udfører både driftsøkonomiske og samfundsøkonomiske analyser på kommunalt, regionalt og statsligt niveau
  • Økonomistyring: Vi har et hold af specialister, som både har teoretsik og praktisk erfaring med kommunal og regional økonomistyring.

Viden i spil

KORA offentliggør og formidler alle vores analyse- og forskningsresultater, så den nye viden kan bidrage til at kvalificere den offentlige sektors opgaveløsning. Alle KORAs udgivelser om økonomi og administration findes her på hjemmesiden. Desuden kan man via vores nyhedsbrev få al KORAs nyeste viden om økonomi og administration direkte i indbakken.

Projektledere og forskere i KORA deler også gerne ud af den viden, vi har opbygget. Det kan være i form af foredrag eller længere kurser og seminarer med mulighed for erfaringsudveksling.