Kommunernes succes med at få
de svageste indvandrere i job

Gruppe 1 - Mest succesfulde
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5 - Mindst succesfulde
Indgår ikke i benchmark

Se, kommunernes succes med at få
flygtninge og familiesammenførte i job


Kilde: KORA