KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Pernille Hjarsbech
Projektleder, Cand.scient.san.publ., ph.d.

Pernille arbejder med at gennemføre analyser og evalueringer inden for sundhed, arbejdsmarked og det sociale område.
Udskriv Del på
Telefon: 2539 8554
Telefon: 2539 8554
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: København

Vidensområder

Pernille beskæftiger sig med undersøgelser inden for sundhed, arbejdsmarked og det sociale område. Pernille har i de seneste år særligt beskæftiget sig med arbejdets betydning for sundhed og trivsel, herunder projekter om hvilken betydning faktorer som psykosocialt arbejdsmiljø, mentalt helbred og arbejdstid har for sygefravær.

Metoder

Metodisk har Pernille solid erfaring med forskellige undersøgelsesdesigns og anvender både kvantitative og kvalitative metoder. Hun har stor erfaring med at udvikle spørgeskemaer samt den efterfølgende dataindsamling, bearbejdning og analyse, hvor hun gerne kombinerer spørgeskemadata med enten registerdata eller kvalitative interviews.

Baggrund

Pernille er uddannet kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og har efterfølgende arbejdet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Her skrev hun sin ph.d., hvor hun undersøgte sammenhænge mellem psykisk helbred og sygefravær med særligt fokus på, hvilken betydning arbejdsmiljøet har for disse sammenhænge.


CV

Uddannelse

Ph.d. i Sundhedsvidenskab Københavns Universitet 2013
Kandidat i Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 2008

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Projektleder KORA 2015-2017
Forsker Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2013-2014
Ph.d.-studerende Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2009-2013
Forskningsassistent Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2008-2009

Publikationsliste

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009