KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Grete Brorholt
Seniorprojektleder, cand.scient.anth, ph.d.

Grete Brorholt arbejder med brugerinddragelse, sundhedsvæsen, sundhedsplatformen og sundhed. Hun arbejder generelt med kultur i sundhedsvæsenets forskellige sektorer samt med mødet mellem borgeren og sundhedssektorens personale.
Udskriv Del på
Telefon: 4162 3537
Telefon: 4162 3537
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: København

Vidensområder

Grete er specialist inden for brugerinddragelse og brugerdreven innovation i sundhedsvæsenet. Hun interesserer sig især for patienters og pårørendes kontakt med sundhedsvæsenet enten ansigt til ansigt eller elektronisk fx via sundhedsplatformen. Derudover interesserer hun sig for patienter og personales ressourcer og oplevelse af kvalitet i dette møde. Ligeledes interesserer hun sig for lederes og medarbejderes muligheder for at indgå produktivt i dette møde.

Metoder

Grete er specialist inden for kvalitative metoder, som hun både anvender i praksis, såvel som hun også underviser heri. Som oftest er udgangspunktet interview, fokusgrupper og observation, i undersøgelser eller analyse, for at undersøge brugerens, borgerens, patientens, medarbejderens eller lederens synsvinkel og interaktion med sundhedsvæsenet.

Baggrund

Grete er uddannet antropolog fra Københavns Universitet og har efterfølgende taget en ph.d. ved Institut for Læring og Uddannelse, Aarhus Universitet. Siden 2001 har Grete arbejdet med brugerinddragelse, brugerdreven innovation og organisationsudvikling på alle niveauer på Amager og Hvidovre Hospital. Desuden har hun arbejdet som projektleder og evalueret en række projekter.


Udvalgte titler

CV

Uddannelse

Ph.d. Aarhus Universitet 2012
Cand.scient.anth Københavns Universitet 2000

Ansættelser

Seniorprojektleder VIVE 2017-
Seniorprojektleder KORA 2014-2017
Patientoplevet kvalitetskonsulent Amager og Hvidovre Hospital 2013-2014
Arbejdsmiljøkonsulent Amager og Hvidovre Hospital 2012-2013
Udviklingskonsulent Hvidovre Hospital 2001-2007
Akademisk medarbejder og projektleder Kongelige Veterinære Landbohøjskole i København 2000-2001

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2012

  • Brorholt, Grete (2012): Fit for work. Attraktiv sundhed og sikkerhed på en hospitalsafdeling i Region Hovedstaden. København: Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og pædagogik (DPU).

2011

  • Brorholt, Grete (2011): En sund medarbejder i en sund krop. Nye regimer i hospitalsvæsenet. I: Motivation og Mismod, Effektivisering og stress på offentlige arbejdspladser. Red.: Kirsten Marie Bovbjerg. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 131-158.