KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Yosef Bhatti
Professor MsO, cand.scient.pol, ph.d.

Yosef Bhatti forsker i lokaldemokrati med særlig vægt på valgdeltagelse og offentlige reformer. Dette arbejde baseres primært på registerdata og spørgeskemaer.
Udskriv Del på
Telefon: 2258 4504
Telefon: 2258 4504
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: København

Vidensområder

Yosef Bhatti forsker i lokaldemokrati og offentlige reformer. Han har siden 2009 studeret valgdeltagelsen til kommunalvalg ved hjælp af registerdata. I samme forbindelse har han studeret effektiviteten af tiltag designet til at øge valgdeltagelsen ved hjælp af felteksperimenter. Yosef har også analyseret sammenlægningsmønstre i forbindelse med kommunalreformen og drivers for kommunal udlicitering. Derudover er han med til at undersøge organisationsforandringers betydning for bl.a. medarbejderes sygefravær.

Metoder

Yosef arbejder primært med kvantitative analyser baseret på registerdata og spørgeskemaer. Han har en særlig interesse for at anvende felteksperimenter til at vurdere og øge omkostningseffektiviteten af nye tiltag. 

Baggrund

Yosef har en baggrund som underviser på Københavns Universitet og har også studeret amerikansk politik ved Columbia University, og været gæsteforsker samme sted samt på Stanford University.

 


CV

Uddannelse

Adjunktpædagogikum Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2012-2013
Affilieret forsker Scancor, Stanford University 2010
Gæsteforsker Department of Political Science, Columbia University 2009
Ph.D Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2008-2011
Cand.scient.pol. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2004-2008
MA, Political Science (American Politics) (Fulbright-studerende) Columbia University, New York 2006-2007
BSc.scient.pol. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2001-2004

Ansættelser

Seniorforsker VIVE 2017-
Seniorforsker KORA 2014-2017
Ekstern lektor Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2013-2014
Adjunkt Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2012-2014
Forsker AKF 2011-2012
Videnskabelig Assistent Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2011-2012
Studentermedhjælper Copenhagen Business School 2006
Diverse ansættelser som studentermedhjælper og instruktor Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2004-2008
Studentermedhjælper Rambøll Management 2004-2005

Undervisning

Specialevejledning Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2011-2014
Kausal Inferens Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2013-2014
Politisk Deltagelse Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2013
Politologisk Grundkursus Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2013
Logic of Quantitative Research in Political Science Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2013
Bachelorprojekt Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2012-2013
Metode 2 Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2008-2013
Applied quantitative methods using Stata Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2012
Metode 3 Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2010-2012
Almen og Sammenlignende Statskundskab Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2012
Metode 1 Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2010-2011
Diverse Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2004-2007

Tillidsposter

Medlem af Censorkorpset Statskundskab Samfundsfag og Masteruddannelserne ved Syddansk, Aarhus og Københavns universiteter 2013
Medlem af redaktionsgruppen Økonomi & Politik 2013
Medlem af PhD-bedømmelseskomiteer 2012-2013
Medlem af redaktionsgruppen Politologisk Aarbog 2012-2014
Medlem af styregruppen Center for Valg og Partier 2009-2014
Medlem af ph.d.-udvalget som ph.d.-repræsentant Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2009
Medlem af Institutforum som ph.d.-repræsentant Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 2008-2011
Medlem af redaktionsgruppen Tidsskriftet Politik 2005-2010

Legater og priser

Modtog prisen som Årets Underviser 2011-2012 Institut for Statskundskab 2012
Pris for bedste artikel Journal of Elections, Public Opinion and Parties 2012
Eliteforsk rejselegat 2009
Fulbright studerende på Columbia University GSAS-Danish Fulbright Commission joint grant 2006

Øvrige profesionnelle aktiviter

Causal Effects on Turnout – turnout in the 2009 and 2013 Danish municipal elections (med Kasper M. Hansen). Støttet af Det Frie Forskningsråd (sapere aude). Rolle: Post.doc. på projektet. 2012
Sickness leave and the municipal reform (med Lene Holm Pedersen og Mette Gørtz). Støttet af FSE. Rolle: Indgik i projektet, efter at bevillingen blev givet. 2011
Politiske Skandaler (med Kasper M. Hansen og Asmus Leth Olsen), støttet af Ugebrevet A4. Rolle: Co-PI. 2011
EliteForsk rejsestipendiat. Rolle: PI. 2009-2011
Projekt om kommunal valgdeltagelse (med Kasper M. Hansen), støttet af Indenrigsministeriet og Integrationsministeriet. Rolle: Co-PI 2009

Publikationsliste

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Mere information
Yosef på LinkedIn