KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Vibeke Normann Andersen
Forsknings- og analysechef, cand.scient.adm., MA in Politics, ph.d.

Vibeke Normann Andersen er chef for afdelingen for styring, organisation og ledelse. Hun har indgående kendskab til organisationsudvikling og forandring samt erfaring med forskning og rådgivning inden for organisation og evaluering. Read about Vibeke Normann Andersen in English
Udskriv Del på
Telefon: 9135 6202
Telefon: 9135 6202
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: København

Vibeke Normann Andersen har i en lang årrække beskæftiget sig med forskningsbaseret analyse- og evalueringsopgaver samt organisationsanalyser. Hun har primært arbejdet med opgaver inden for forskning og uddannelsesområdet, og hun har erfaring fra konsulentbranchen med projektledelse og gennemførelse af evalueringer og kvalitetssikring.

Vibeke har ledelseserfaring fra universitetssektoren og forskningsinstitutioner. Hun har haft ansvar for forskningsopbygning og været med til at udvikle, administrere og lede samt undervise på en lang række uddannelser, efteruddannelsesforløb og masteruddannelser.

Vibeke er næstformand for Sct. Knuds Gymnasium, censor ved statskundskabsuddannelserne i Danmark, og har været/er medlem af en lang række styre- og følgegrupper.

Vibeke Normann Andersen is head of the department for steering, organisation and management. She has in-depth knowledge of organizational development and change, and experience in research and advising in organisation and evaluation.

Vibeke Normann Andersen has worked with research-based analysis and evaluation tasks, and organisation analyses for numerous years. She has primarily worked with assignments in the areas of research and education, and she has experience in project management and carrying out evaluations and quality assurance from the consulting business.

Vibeke has management experience from the university sector and research institutions. She has been in charge of build-up of research and has participated in developing, administrating and managing numerous education programmes, continuing education programmes and master’s programmes, in addition to lecturing in these programmes.

Vibeke is vice-president of the board of Dansk Evaluation Society, vice-president of Sankt Knuds Gymnasium, external examiner for the political science educations in Denmark, guest lecturer at University of Southern Denmark, external examiner for the management and global studies programmes at Roskilde University and Aalborg University, and has been a member of a large number of steering and monitoring groups.CV

Uddannelse

Ph.D. i Statskundskab Syddansk Universitet (SDU), Odense 2000
Cand.scient.adm Aalborg Universitet 1995
MA in Politics University of Warwick, England 1994

Ansættelser

Analyse- og Forskningschef Afdelingen for Styring og Ledelse, VIVE 2017-
Analyse- og Forskningschef Afdelingen for Styring og Ledelse, KORA 2013-2017
Senior Manager Solution Lead, BDO Consult 2012-2013
Manager BDO Consult 2012
Lektor SDU, Institut for Statskundskab, Offentlig Forvaltning og Organisation. (Orlov 2008-2010). Forskningsområder: Reformer og forandringer, Evaluering, Uddannelsesforskning 2010-2011
Chefkonsulent NIRAS Konsulenterne A/S 2010
Institutleder SDU, Institut for Statskundskab, Center for Journalistik og Center for Velfærdsstatsforskning 2008-2010
Studieleder SDU, Statskundskab og Samfundsfag, Institut for Statskundskab 2007-2008
Lektor SDU, Institut for Statskundskab, Offentlig Forvaltning og Organisation. (Orlov 2008-2010). Forskningsområder: Reformer og forandringer, Evaluering, Uddannelsesforskning 2005-2008
Adjunkt SDU, Institut for Statskundskab, Offentlig Forvaltning 2001-2004
Forskningsadjunkt SDU, Institut for Statskundskab 2000-2001
Gæsteforsker Universitetet i Bergen, LOS-senteret 1997
Ph.D.-stipendiat Odense Universitet, Institut for Statskundskab 1996-2000
Forskningsassistent Aalborg Universitet, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning 1995-1996

Tillidsposter

Medlem Advisory Board, Procesevaluering af Den Syddanske Forbedringsmodel, Center Kvalitet, Region Syddanmark. 2016-
Medlem Aftagerpanel ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitetscenter 2016-
Medlem Aftagerpanel for Statskundskabsuddannelsen, Aarhus Universitet 2016-
Medlem Ekspertpanel for Evaluering af de norske samfundsvidenskabelige institutter, Norges Forskningsråd. 2016-2017
Medlem Udvalg for ligestilling på dagtilbuds- og uddannelsesområdet, Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling. 2016
Medlem Advisory Board om Evaluering af Innovation, Center for Offentlig Innovation. 2015-2016
Medlem Panel on Applied Evidence, ESN (European Social Network), London 2015
Medlem Styregruppen for Følgeforskning for Folkeskolen 2014-
Medlem KORAs repræsentant ved de årlige dekanmøder i Det Frie Forskningsråd, Samfund og Erhverv. 2014-
Næstformand Bestyrelsen, Skt. Knuds Gymnasium 2014-
Medlem af Censorkorpset for Forvaltningsuddannelserne ved Roskilde Universitetscenter og Aalborg Universitet. 2014-
Medlem Følgegruppe – Dialogforum for Skoleledelse, Undervisningsministeriet 2014-2015
Medlem Følgegruppen for demonstrationsskoleforsøg, Undervisningsministeriet 2014-2015
Medlem Styregruppen for Følgeforskning for EUD-Reformen, Undervisningsministeriet 2013-
Medlem/Næstformand Bestyrelsen for Dansk Selskab for Evaluering. Næstformand siden 2012 2010-2014
Medlem Uddannelsesudvalget for Professionsbachelor-uddannelsen i Offentlig Administration, University College Lillebælt 2009-2011
Medlem Censorkorpset for Statskundskabsuddannelserne ved Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet 2009-
Medlem Styrelsen, Center for Journalistik, SDU 2009-2010
Formand Sparringsgruppe for Evaluering af den fortsatte implementering af HF-reform, Undervisningsministeriet 2008-2009
Medlem Styregruppen for forskningsprogrammet Reformer af Velfærdstatens Institutioner, Institut for Statskundskab, SDU. 2008-10 formand for styregruppen 2008-2010
Medlem Bestyrelsen, VUC-Fyn og Fyns HF-kursus 2007-2010
Medlem Følgegruppen, Partnerskab om folkeskolen, Kommunernes Landsforening 2007-2010

Øvrige profesionnelle aktiviter

Gæsteunderviser Syddansk Universitet, Videregående Offentlig Organisationsteori 2013
Ekstern Konsulent NIRAS A/S 2010-2011
Konsulent Ledelse og Evaluering, Kommunernes Landsforening, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen 2005-2007

Publikationsliste

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996