KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Peter Holdt-Olesen
Analyse- og forskningschef, cand.scient.pol.

Peter Holdt-Olesen er chef for afdelingen for økonomi og benchmarking. Han har i mange år arbejdet med benchmarking og økonomistyring og har ekspertviden om de centrale styringsudfordringer i kommuner og regioner. Read about Peter Holdt-Olesen in English
Udskriv Del på
Telefon: 7226 9976
Telefon: 7226 9976
Afdeling: Økonomi og benchmarking
Sted: Aarhus

Peter Holdt-Olesen har beskæftiget sig med kommuners og regioners opgaveløsning og økonomistyring gennem en årrække. Han trækker på tidligere erfaringer både som kommunal praktiker, som analysemedarbejder og -chef i statsligt regi, og som underviser i universitetsregi.

Peter har i de senere år bl.a. iværksat benchmarkinganalyser med fokus på kommunernes ressourceforbrug, økonomistyring og demografiske udvikling. Han har desuden været primus motor for en række metodeudviklingsprojekter på det kommunaløkonomiske område.

Peter Holdt-Olesen is head of the Department of Finance and Benchmarking. He has many years of experience working with benchmarking and financial management, and possesses expert knowledge of the central management challenges in municipalities and regions.

Peter Holdt-Olesen has worked with municipalities and regions’ task solution and financial management for a number of years. He draws on previous experience as a municipal practitioner, an analysis employee and head in the state, and a lecturer in university strategy.

In recent years, Peter has initiated benchmarking analyses with a focus on municipalities’ resource use, financial management and demographic development. He has also been the driving force behind a number of method development projects in the area of municipal economy.