KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Emily Tangsgaard Christensen
Studentermedhjælper, stud. statskundskab

Kommunal forvaltning, særligt børne- og ungeområdet. Parti- og vælgeradfærd, kommunal- og folketingsvalg. Stor erfaring med udarbejdelse, opsætning og opfølgning på spørgeskemaundersøgelser. Primært kvantitative metoder, men også interesse for kvalitative. Read about Emily Tangsgaard Christensen in English
Udskriv Del på
Telefon: 4445 5500
Telefon: 4445 5500
Afdeling: Studenter
Sted: København

Emily er tidligere ansat som forskningsassistent på Center for Valg og Partier, Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Her lavede hun primært kvantitative analyser om moderne partimedlemsskab, samt udarbejdelse, opsætning, databearbejdning og afrapportering af kandidatundersøgelse ved kommunalvalget 2013, og kortlægning af ungdomspartiernes medlemmer.

Emily er tidligere ansat i HR Organisations Analyseteam i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune. Her arbejdede hun med sygefravær (statistisk og kvalitativt), implementering af folkeskolereformen, lærernes kompetencedækning, trivselsundersøgelse, ledelsesinformationsrapporter, udvikling af skoleledelsesprofil.

Emily har arbejdet kvantitativt, men primært kvalitativt: Spørgeskema- og registerdata, indholdsanalyse, interviews – individuelt og fokusgruppe.

 

 


Publikationsliste

2017