KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Marie Brandhøj Wiuff
Projektleder, cand.scient.soc.

Marie Brandhøj Wiuff er sociolog og udfører kvalitative undersøgelser og analyser inden for sundhedsvæsenet.
Udskriv Del på
Telefon: 4139 3513
Telefon: 4139 3513
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: Aarhus

Vidensområder

Marie har over 10 års erfaring med at analysere og evaluere tiltag i sundhedsvæsenet – på sygehuse, i almen praksis og i kommunalt regi. Hun analyserer både patient/borger-perspektiver og organisatoriske problemstillinger. Hun inddrager og kombinerer erfaringer fra borgere, patienter og fagpersoner med eksempelvis forebyggelse, akutindsatser, behandling, patientuddannelse og rehabilitering. Social ulighed i sundhed er et gennemgående tema i hendes arbejde.

Metoder

Marie anvender primært kvalitative metoder såsom fokusgruppeinterview, enkeltinterview og deltagerobservation. Hun gennemfører dog også litteraturstudier og arbejder ofte på tværfaglige projekter, hvor problemstillinger også belyses fra kvantitative og økonomiske vinkler.

Baggrund

Marie er uddannet sociolog fra Københavns Universitet og Aalborg Universitet. Hun har arbejdet i KORA (tidligere DSI) siden 2001, først som student og senere som projektleder. Hun har haft studenterjob i FLOS (Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sundhedsvæsenet) og praktikjob i Uddannelses- og udviklingsafdelingen, Psykiatrien Nordjyllands Amt.CV

Uddannelse

Sociologisk Kandidateksamen Sociologisk Institut, Københavns Universitet 2003

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Projektleder KORA 2012-2017
Projektleder DSI 2003-2012
Student DSI 2001-2003
Student Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sundhedsvæsenet, Aalborg Universitet 2001
Student/praktikant Uddannelses- og udviklingsafdelingen, Psykiatrien Nordjyllands Amt 2000

Publikationsliste

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003