KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Marianne Schøler Kollin
Seniorprojektleder, cand.scient.pol.

Marianne Schøler Kollin beskæftiger sig især med problemstillinger inden for kommunal økonomistyring,  dvs. sammenhængen mellem kommunernes aktiviteter og udgifter og styringen heraf. Hun har desuden indgående kendskab til den kommunale administration, folkeskole-området og området for udsatte børn og unge.
Udskriv Del på
Telefon: 7226 9986
Telefon: 7226 9986
Afdeling: VIVE Uddannelse
Sted: Aarhus

Vidensområder og metoder

Marianne har bred erfaring med anvendelsesorienterede analyser på de kommunale velfærdsområder. Analyserne tager ofte udgangspunkt i benchmarkingmetoder, hvor kommunernes udgifter og praksis sammenlignes på forskellige områder med kvantitative og/eller kvalitative metoder.

På området for udsatte børn og unge har hun blandt andet foretaget sammenligninger af udgifter og praksis mellem de danske kommuner og mellem Danmark og Sverige.

På administrationsområdet har Marianne indgående kendskab til opgørelsesmetoder og deres betydning for resultaterne i sammenlignende analyser, ligesom hun har undersøgt kommunalreformens betydning inden for dette område.

På folkeskoleområdet er det blandt andet konsekvenserne af en ændret skolestruktur, Marianne har beskæftiget sig med.CV

Uddannelse

Cand.scient.pol Aarhus Universitet 2008

Ansættelser

Seniorprojektleder VIVE 2017-
Seniorprojektleder KORA 2014-2017
Projektleder KORA 2012-2014
Konsulent KREVI 2008-2012
Studentermedhjælper NIRAS 2007-2008
Praktikant Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, Økonomisk Sekretariat 2006-2007

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008