KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Lotte Bøgh Andersen
Professor, cand.scient.pol., ph.d.

Lotte Bøgh Andersen forsker i offentligt ansatte og deres ledere samt i private leverandører af offentlige serviceydelser. Hendes forskning er specielt fokuseret på betydningen af ledelse, motivation, incitamenter og professionelle normer for individuel og organisatorisk performance. Read about Lotte Bøgh Andersen in English
Udskriv Del på
Telefon: 3158 7780
Telefon: 3158 7780
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: København

Vidensområder

Lotte Bøgh Andersens forskning dækker mange forskellige dele af den offentlige sektor. Hun har fx lavet undersøgelser af folkeskoler, ungdomsuddannelser, praktiserende læger, SOSU’er, ortopædkirurger, daginstitutioner, tandlæger, fysioterapeuter og videregående uddannelser. I sin nuværende forskning beskæftiger hun sig især med folkeskoler, daginstitutioner, skatteorganisationer, bankfilialer og gymnasier.

Foruden sin tilknytning til KORA er Lotte Bøgh Andersen ansat som professor på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, hvor hun underviser i offentlig forvaltning og videnskabelig metode. Derudover er hun tilknyttet Ingeniørregimentet som officer af reserven.

Metoder

Lotte Bøgh Andersen anvender både kvalitative og kvantitative metoder i form af registerdata, spørgeskemaer, interviews og dokumentarisk materiale, ligesom hun både arbejder eksperimentelt og med observationsdata.

Lotte Bøgh Andersen carries out research on public sector employees and their managers, as well as on private suppliers of public services. Her research has special focus on the impact of management, motivation, incentives and professional norms on individual and organizational performance.

Areas of knowledge

Lotte Bøgh Andersen’s research covers many different areas of the public sector. For instance, she has carried out investigations of municipal primary and lower secondary education, upper secondary education, general practitioners, social and health care workers, orthopaedic surgeons, day care centres, dentists, physiotherapists and further education. In her present research, she has special focus on municipal primary and lower secondary education, day care centres, tax organisations, bank branches and colleges.

In addition to her affiliation with KORA, Lotte Bøgh Andersen is employed as professor at the Department of Political Science, Aarhus University, where she lectures in public administration and scientific method. In addition to this, she is affiliated to the Engineer Regiment as officer of the reserve.

Methods

Lotte Bøgh Andersen uses both qualitative and quantitative methods in the form of registry data, questionnaires, interviews and documentary material, and she works both experimentally and using observation data.
CV

Uddannelse

Ph.d. Institut for statskundskab, Aarhus Universitet 2005
Cand.scient.pol. Institut for statskundskab , Aarhus Universitet 2000

Ansættelser

Professor Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og VIVE 2017-
Professor Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og KORA 2014 - 2017
Professor MSO Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og KORA 2012 - 2013
Lektor i offentlig forvaltning og metode Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og AKF (fra 2009) 2008 - 2012
Adjunkt i offentlig forvaltning og metode Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 2005 - 2008
Amanuensis Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 2005
Kaptajn af reserven Ingeniørregimentet 2000 -
Ph.d.-stipendiat Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 2000 - 2005
Metodeinstruktor Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 1997 - 1999
Premierløjtnant af Reserven Ingeniørregimentet 1994 - 2000
Ingeniørdelingsfører Jyske Ingeniørregiment 1992 - 1994

Undervisning

Ph.d-vejleder Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 2009 -
Specialevejleder Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 2009 -
Underviser Flyvevåbnet Officersskole 2007 - 2008
Forvaltningskursus Rigsrevisionen 2002
Holdundervisning i metode Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 1997 - 1999
Kurser i kvalitativ analyse med Nvivo Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet forår 2007, SDU forår 2008
Kurset: Kvantitative metoder: Datakilder og –analyse Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet forår 2007
Seminaret Velfærdsstatens professionelle Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet forår 2007
Seminaret: Organisering og ledelser af professionelle: Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet forår 2006
Seminaret: Professionerne i den danske offentlige sektor Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet forår 2002
Kurset: Kvalitative teknikker: Dybde og bredde Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet efterår 2007
Seminaret: Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet efterår 2006, 2009
Forelæser i metode Forsvarsakademiet efterår 2005, 2006
Holdundervisning i “Offentlig Forvaltning” – fag på bacheloruddannelse Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet efterår 2001
Metodekurser Vejle Kommune, Etnografisk afdeling og COK
Forelæsninger i metode Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet efterår 2003, 2005, 2007

Tillidsposter

Medlem Personalestyrelsens resultatlønsnetværk 2007 - 2009

Legater og priser

Bedste ph.d.-afhandling, 2005 Aarhus Universitets Forskningsfonds Pris

Øvrige profesionnelle aktiviter

Medlem af Politicas redaktion Politica 2006 -
Reviewer Governance 2007 -
Reviewer International Political Science Review 2007 -
Reviewer Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund 2007 -
Reviewer Review of Administrative Sciences 2007 -
Medlem af Review of Public Personnel Administrations redaktion Review of Public Personnel Administration 2009 -

Publikationsliste

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001