KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Lone Bilde
Seniorprojektleder, cand.merc.int.

Lone Bilde arbejder med økonomisk evaluering af sundhedsindsatser og analyser af, hvordan ledelses- og styringstiltag inden for sundhedsvæsenet indvirker på organisationernes aktivitet, kvalitet og effektivitet.  

Udskriv Del på
Telefon: 4139 3502
Telefon: 4139 3502
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: København

Vidensområder

Lone har i tyve år beskæftiget sig med sundhedsvæsenet og i de sidste femten år med forskning, rådgivning og undervisning af og med forskellige aktører i sundhedsvæsenet og forskningsverdenen i såvel Danmark som i international sammenhæng. Hun har gennemført en lang række projekter, der belyser måder at organisere, finansiere og styre sundhedsøkonomier og sundhedsindsatser på.

Lone har stor praktisk erfaring med sundhedsøkonomisk evaluering og de udfordringer, der ligger i at designe studier af sundhedsindsatser, så data fra studierne kan anvendes i cost-effectiveness analyser og analyser af økonomiske konsekvenser. Samtidig får hun let øje på de sammenhænge, fx organisatoriske forskelle, der ligger bag ved tallene, og sætter altid analyserne ind i en konkret og relevant beslutningssammenhæng.

Hun arbejder desuden med, hvordan ledelses- og styringstiltag, fx finansieringsmæssige, indvirker på adfærd og adgang til sundhedsvæsenet samt på sundhedsorganisationers aktivitet og kvalitet.

Metoder

Lone anvender både kvantitative og kvalitative metoder og koncepter, herunder CEA/CBA/CUA, cost of illness, individuelle interviews og fokusgrupper. Hun udfører design af kvantitative studier, analyser af registerdata, omkostningsanalyser, litteraturanalyser, analyser af interviews samt sundhedsøkonomiske analyser.

Baggrund

Lone har en tværfaglig, projektorienteret kandidatuddannelse fra CBS med internationalt fokus (cand.merc.int.). Den er suppleret med efteruddannelse i sundhedsøkonomisk evaluering og modellering samt epidemiologi og biostatistik og senest med diplomuddannelsen i ledelse.

Hun har erfaring med ledelse og udførelse af en lang række forsknings- og rådgivningsprojekter fra arbejde i Dansk Sundhedsinstitut og KORA og har også været ansat i medicoteknik- og medicinalindustrien, hvor hun dels har arbejdet med internationalt salg og marketing, dels med sundhedsøkonomi og market access.CV

Uddannelse

Ledelse (Diplomuddannelsen (B.Sc)) Niels Brock og Metropol 2009-2011
Efteruddannelse i anvendt statistisk epidemiologi, sundhedsøkonomisk modellering Københavns Universitet, University of Oxford og University of York 2003-2007
Cand.merc.int. (M.Sc) Copenhagen Business School (CBS) 1993

Ansættelser

Senior projektleder VIVE 2017-
Senior Projektleder KORA 2012-2017
Senior Projektleder DSI 2009-2012
International Pricing & Market Access Manager Nycomed Group 2008-2009
Senior Health Economist Novo Nordisk A/S 2006-2007
Projektleder DSI 1998-2006

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

  • Sundhedsstyrelsen; June K. Marthin, Lone Agertoft, Bo Chawes, Josefine Gradman, Susanne Halken, Mette N. Hermansen, Anne Helene Spannow, Jesper M. Nielsen, Lue Phillipsen, Christian G. Westergaard, Jette Blands (formand), Lone Bilde, (projektleder), Kirsten Birkefoss (søgekonsulent), Tina M. Povlsen (metodekonsulent) og Britta Tendal (metodekonsulent) (2015): National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge. (Version 1.0). København: Sundhedsstyrelsen.
  • Sundhedsstyrelsen; Morten Schjørring Opstrup, Nikolai Askjær, Peter Darling, Susanne Halken, Kirsten Skamstrup Hansen, Steffen Heegaard, Lone Winther, Karsten Junker (formand), Lone Bilde, (projektleder), Julie B. Hansen (metodekonsulent) og Jens P. Andersen (søgekonsulent) (2015): National klinisk retningslinje for behandling af høfeber. (allergisk rhinokonjunktivitis). (version 1.0). København: Sundhedsstyrelsen.

2012

2010

  • Bilde, Lone; Anne Rytter Hansen og Jes Søgaard (2010): Økonomi og styring i sygehusvæsenet. Notat udarbejdet for Foreningen af Speciallæger, FOA - Fag og Arbejde, HK/Kommunal, Sundhedskartellet og Foreningen af Yngre Læger. København: DSI.

2007

2006

2005

2004

2003

1999