KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Eli Nørgaard
Projektchef, programleder for Økonomi og administration, cand.scient.pol.

Eli Nørgaard brænder for analyser, der kan bidrage til at forbedre den offentlige sektor. Hun har i mange år arbejdet med økonomistyring og benchmarking, både som kommunalpraktiker og -chef og som konsulent.  Read about Eli Nørgaard in English
Udskriv Del på
Telefon: 7226 9961
Telefon: 7226 9961
Afdeling: Økonomi og benchmarking
Sted: Aarhus

Vidensområder

Elis arbejdsområder dækker et bredt felt inden for kommunal økonomistyring og benchmarking. Hun har stået i spidsen for og deltaget i en række analyser af kommuner, der har belyst styrker og svagheder ved forskellige styringsmæssige og organisatoriske valg.

Metoder

Eli kombinerer både kvantitative og kvalitative metoder i løsningen af sine opgaver. Hun tager afsæt i sit mangeårige praktiske arbejde med kommunal økonomistyring og anvender både nøgletal, spørgeskema, interviewundersøgelser og workshops.

Baggrund

Eli har i en årrække arbejdet med økonomistyring og ledelse i flere kommuner. Hun har siden 2008 været seniorprojektleder i det daværende KREVI, nu KORA. Samlet har det givet hende et nuanceret blik på den offentlige sektor og de forskellige hensyn og interesser, der findes i sektoren.

Eli Nørgaard is passionate about analyses that can contribute to improving the public sector. She has worked with financial management and benchmarking for many years, both as a municipal practician and leader, and as a consultant.

Areas of knowledge

Elis work tasks cover a broad area in municipal financial management and benchmarking. She has headed and taken part in a number of analyses of municipalities that have shed light on strengths and weaknesses of various governance and organizational choices.

Methods

Eli combines quantitative and qualitative methods in the solution of her tasks. She uses her extensive experience in practical work with municipal financial management and utilizes ratios, questionnaires, interview surveys and workshops.

Background

For a number of years, Eli has worked with financial management and management in several municipalities. Since 2008, she has been a senior project leader in the former KREVI, now KORA. Altogether, this has given her a nuanced perspective on the public sector and the various considerations and interests in the sector.


Eli arbejder i øjeblikket med:


CV

Uddannelse

Cand.scient.pol. Aarhus Universitet 1999

Ansættelser

Projektchef VIVE 2017-
Projektchef KORA 2015-2017
Programleder, Økonomi og administration KORA 2013-2015
Seniorprojektleder KORA 2012-2015
Specialkonsulent KREVI 2008-2012
Sekretariatschef, Teknik og Miljø Favrskov Kommune 2007-2008
Funktionsleder, Udvikling og Økonomi Hammel Kommune 2004-2007
Analyse – og projektmedarbejder, Centralforvaltningen Hammel Kommune 1999-2003

Publikationsliste

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009